Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Hra na cimbál

Absolventi se mohou uplatnit zejména:

 • jako členové hudebních skupin lidové hudby
 • mimořádně jako sólisté
 • jako učitelé hudby na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
 • jako soukromí učitelé hudby
 • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.

Hlavnímu oboru Hra na cimbál vyučují:

 • Růžena Děcká
 • Petr Spěvák (od 1. 9. 2017)
 • Eduard Tomaštík

Požadavky k přijímací zkoušce:

 • Stupnice: Durové a mollové stupnice v celém rozsahu nástroje, akordická suita – kvintakordy
 • Etudy: Dvě etudy rozdílného zaměření (V. Brada, N. Geza)
 • Přednes: Jedna skladba polyfonní a jedna skladba přednesová – vše zpaměti
Další informace o přijímacích zkouškách