Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Výběrové řízení na asistenta pedagoga
Úspěchy na soutěžích ve hře na klavír
Úspěchy dechového oddělení
Úspěšní pěvci
Kytarové kurzy 27. května 2017

aktuality podrobněji >>

Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského Kroměříž poskytuje střední a vyšší vzdělání v oborech Hudba a Zpěv. Obor Zpěv je zaměřen na výuku klasického zpěvu.

Budova školy

V oboru Hudba je možno na naší konzervatoři studovat jako obory činnosti hru na tyto hudební nástroje: housle, violu, violoncello, kontrabas, harfu, klavír, varhany, flétnu, hoboj, klarinet, fagot, zobcovou flétnu, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, tubu, kytaru, akordeon, cimbál a bicí nástroje. Vyučuje se zde také dirigování a skladba.

Od 3. září 2012 jsme začali postupně od prvého ročníku vyučovat podle nových učebních dokumentů - školních vzdělávacích programů ve vzdělávacích oborech Klasická hudba a Klasický zpěv. Tyto dokumenty jsou v písemné podobě k nahlédnutí v kanceláři studijního oddělení naší konzervatoře.

Studium v konzervatoři je šestileté a končí absolutoriem. Absolventský diplom znamená získání vyššího odborného vzdělání v konzervatoři s možností používat za svým jménem označení diplomovaný specialista, zkráceně DiS. Na konci čtvrtého ročníku konají studenti maturitní zkoušku a tím dosáhnou střední odborné vzdělání.

Absolventi konzervatoře se v praxi uplatňují především jako orchestrální hráči, umělecko-pedagogičtí pracovníci, sólisté, korepetitoři a jako hudební redaktoři. Konzervatoř připravuje své žáky také pro studium na vysoké škole uměleckého nebo pedagogického zaměření.

10x Proč studovat na Konzervatoři P. J. Vejvanovského

Identifikační a kontaktní informace