Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

 

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Čtěte vyhlášku pro studenty
Violový recitál Josefa Jandy - středa 2. 9.
K ubytování na DM Pavlákova
Úspěšná klavíristka

aktuality podrobněji >>

Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského Kroměříž poskytuje střední a vyšší vzdělání v oborech Hudba a Zpěv. Obor Zpěv je zaměřen na výuku klasického zpěvu.

Budova školy

V oboru Hudba je možno na naší konzervatoři studovat jako obory činnosti hru na tyto hudební nástroje: housle, violu, violoncello, kontrabas, harfu, klavír, varhany, flétnu, hoboj, klarinet, fagot, zobcovou flétnu, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, tubu, kytaru, akordeon, cimbál a bicí nástroje. Vyučuje se zde také dirigování a skladba.

Od 3. září 2012 začínáme v obou oborech vyučovat podle nových učebních dokumentů - školních vzdělávacích programů. Vzdělávání podle nových ŠVP se ve školním roce 2012/2013 týká žáků prvého ročníku. Tyto dokumenty jsou v písemné podobě k nahlédnutí v kanceláři studijního oddělení naší konzervatoře.

Studium v konzervatoři je šestileté a končí absolutoriem. Absolventský diplom znamená získání vyššího odborného vzdělání v konzervatoři s možností používat za svým jménem označení diplomovaný specialista, zkráceně DiS. Na konci čtvrtého ročníku konají studenti maturitní zkoušku a tím dosáhnou střední odborné vzdělání.

Absolventi konzervatoře se v praxi uplatňují především jako orchestrální hráči, umělecko-pedagogičtí pracovníci, sólisté, korepetitoři a jako hudební redaktoři. Konzervatoř připravuje své žáky také pro studium na vysoké škole uměleckého nebo pedagogického zaměření.

10x Proč studovat na Konzervatoři P. J. Vejvanovského