Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

 

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Výsledky II. kola talentových zkoušek
Úspěšná klavíristka
Nová veřejná zakázka
Úspěchy dechového oddělení

Výsledky II. kola talentových zkoušek >>

Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského Kroměříž poskytuje střední a vyšší vzdělání v oborech Hudba a Zpěv. Obor Zpěv je zaměřen na výuku klasického zpěvu.

Budova školy

V oboru Hudba je možno na naší konzervatoři studovat jako obory činnosti hru na tyto hudební nástroje: housle, violu, violoncello, kontrabas, harfu, klavír, varhany, flétnu, hoboj, klarinet, fagot, zobcovou flétnu, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, tubu, kytaru, akordeon, cimbál a bicí nástroje. Vyučuje se zde také dirigování a skladba.

Od 3. září 2012 začínáme v obou oborech vyučovat podle nových učebních dokumentů - školních vzdělávacích programů. Vzdělávání podle nových ŠVP se ve školním roce 2012/2013 týká žáků prvého ročníku. Tyto dokumenty jsou v písemné podobě k nahlédnutí v kanceláři studijního oddělení naší konzervatoře.

Studium v konzervatoři je šestileté a končí absolutoriem. Absolventský diplom znamená získání vyššího odborného vzdělání v konzervatoři s možností používat za svým jménem označení diplomovaný specialista, zkráceně DiS. Na konci čtvrtého ročníku konají studenti maturitní zkoušku a tím dosáhnou střední odborné vzdělání.

Absolventi konzervatoře se v praxi uplatňují především jako orchestrální hráči, umělecko-pedagogičtí pracovníci, sólisté, korepetitoři a jako hudební redaktoři. Konzervatoř připravuje své žáky také pro studium na vysoké škole uměleckého nebo pedagogického zaměření.

10x Proč studovat na Konzervatoři P. J. Vejvanovského