Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Hra na violu

Absolventi se mohou uplatnit zejména:

 • jako členové symfonických a divadelních orchestrů, členové komorních orchestrů a komorních ansámblů
 • mimořádně jako koncertní mistři, vedoucí skupin a sólisté
 • jako učitelé hudby na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
 • jako soukromí učitelé hudby
 • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.

Hlavnímu oboru Hra na violu vyučují:

 • MgA. Pavel Březík
 • MgA. Pavel Hána
 • MgA. Pavel Nikl

Požadavky k přijímací zkoušce: (Celý materiál talentové zkoušky musí být hrán zpaměti.)

 • Stupnice: 1 stupnice dur a 1 stupnice moll do třech oktáv s akordy. Vyspělejší uchazeči mohou zahrát také 1 stupnici durovou ve dvojhmatech (terciích, sextách, oktávách). Způsob provedení podle vyspělosti uchazeče.
 • Etudy: 2 - 3 etudy s různou technickou problematikou - F. Mazas: Etudy op. 36, I. díl nebo R. Kreutzer: 42 etud (z této sbírky alespoň jedna) nebo jim odpovídající etudy ze sbírky K. Moravce. Vyspělejší uchazeči mohou použít i náročnější materiál.
 • Přednes: G. Ph. Telemann: Koncert G dur, l. věta, H. Eccles: Sonáta g moll - rychlá a pomalá věta, A. Vivaldi: Koncert C dur – rychlá věta atp.
Další informace o přijímacích zkouškách