Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Bc. Eva Benešová

foto

Pochází ze Šumperka. Středoškolské vzdělání získala na SOŠ v Zábřehu na Moravě v oboru sociální péče se zaměřením na speciální pedagogiku a psychologii. Hudební vzdělání získala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Klasický zpěv studovala pod vedením Mgr. art. Ley Vítkové. V rámci studia herectví ztvárnila roli Zuzanky z opery Figarova svatba od W. A. Mozarta a roli Euridiky v Ofenbachově operetě Orfeus v podsvětí. Závěrečný absolventský koncert uskutečnila se zlínskou Filharmonií Bohuslava Martinů s repertoárem Exsultate, jubilate a árií Královny noci z opery Kouzelná flétna od W. A. Mozarta. V roce 2011 vykonala státní bakalářskou zkoušku na Masarykově universitě v Brně pod Filozofickou fakultou v oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby. Interpretaci barokní hudby a operní zpěv studovala u doc. Mgr. Vladimíra Richtera. V současné době navštěvuje pěvecké, mistrovské kurzy u Maestra Antonia Carangela.

Pedagogické činnosti na ZUŠ v Kroměříži se věnuje od roku 2006. Na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži působila v roce 2011/2012 a nyní zde učí od října 2013/2014. Od roku 2012/2013 byla členkou operního souboru Moravského divadla v Olomouci, kde si zahrála v dílech jako jsou: (Prodaná nevěsta, Čert a Káča, Lucia di Lammermoor, Netopýr, Noc plná světla, Noc na Karlštejně…). V současné době působí jako externí sólistka v Moravském divadle v Olomouci. Můžeme ji zhlédnout v opeře Falstaff od G. Verdiho, kde ztvárňuje roli Nannetty.

Specializuje se na koncertní provedení písňových cyklů, lyricko – koloraturních árií z oratorií a oper. Na svých vystoupeních spolupracovala a spolupracuje s komorními orchestry, sbory (Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů, Orchestr konzervatoře P. J. Vejvanovského, Moravští madrigalisté, sbor konzervatoře P. J. Vejvanovského…) pod vedením dirigentů a sbormistrů ( Miloslav Oswald, Tomáš Hanák, Petr Šumník, Tomáš Hanus, Tomáš Netopil, Viktor Kozánek, Lubomíra Hellová, Jiří Šafařík, Lenka Polášková…) a instrumentalisty hrajícími na nástrojích jako klavír, cembalo, varhany, kytara, loutna a orchestrálními nástroji. Pravidelně koncertuje, v rámci barokní interpretace, na zámku v Kroměříži a také s barokní kapelou Musica organum. Zajímá se o kulturní a umělecké dění ve společnosti, kulturní akce (divadlo, koncerty, operu, operetu, balet, výstavy, památky…). Velkým koníčkem je sport. (tanec, atletika, plavání, turistika, cyklistika, tenis, lyžování, snowboarding…).