Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Rudolf Beran

foto

Rudolf Beran (nar. 14. 10. 1958 Chrudim). Hru na trombon studoval v letech 1974–1980 na Konzervatoři v Kroměříži ve třídě prof. Jaroslava Kummera, již za studií se projevil jeho mimořádný pedagogický talent. Během studií se jako mladý interpret účastnil soutěžních přehlídek konzervatoří. Po vojenské službě u posádkových hudeb v Prostějově a Brně, kde působil jako vedoucí trombonových skupin, nastoupil učitelskou dráhu na Lidové škole umění ve Zdounkách u Kroměříže. V roce 1989 úspěšně vykonal kunkurz na místo učitele trombonu na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. V roce 1990 byl jmenován vedoucím oddělení dechových nástrojů. Ve svém vzdělávání pokračoval v letech 1993–1995 na JAMU v Brně ve třídě prof. Jaroslava Kummera. Jeho pedagogický záběr je značně široký, mimo trombonu vyučuje též hru na tubu. Pod jeho vedením pracuje fanfárová skupina, ale i malý dechový soubor. Na koncertech a vystoupeních tohoto souboru máme možnost slyšet řadu úprav, ale i vlastních skladeb Rudolfa Berana, od roku 2000 je zastupován Ochranným svazem autorským.

Od roku 1992 vyučuje externě na Konzervatoři Evangelické Akademie v Olomouci hru na trombon a tubu. Spolupracuje s trombonovými a tubovými třídami vysokých uměleckých škol AMU, JAMU a VŠMU. Spolu se svými žáky je pravidelným účastníkem mistrovských tříd světových trombonistů a tubistů – M. Becqet, J. Mauger – trombon – Francie; M. Culbertson, J. Funderburk – tuba – USA.

Jeho žáci se pravidelně zúčastňují národních i mezinárodních soutěží, kde obsazují přední místa. Je členem odborných porot soutěží ZUŠ a konzervatoří, zabývá se hudbou klasickou, dechovou i jazzovou, je členem jazzového big bandu, dechového orchestru i malých jazzových formací, patří k předním pedagogům trombonu a tuby v ČR.