Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Mgr. Bc. Miloslav Bubeníček

foto

Studia: hra na kontrabas, Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž (Miloslav Gajdoš), JAMU Brno (Jiří Bortlíček), interpretační kurzy Výmar (Ludwig Streicher)

Hudební teorie, muzikologie: Masarykova univerzita Brno, Univerzita Palackého Olomouc

Postgraduální studia: hudební teorie, HAMU Praha (Karel Risinger), dirigování orchestru, JAMU Brno (Emil Skoták), kompozice, JAMU Brno (František Emmert)

Na Konzervatoři P. J. Vejvanovského působí od roku 1989, vyučuje hru na kontrabas, hudební teorii, dějiny hudby, dirigování, souborovou a komorní hru, v současnosti vede školní symfonický orchestr. Se studenty získal prestižní ocenění v soutěžích u nás i v zahraničí. Jako kontrabasista vystupuje sólově, ale také v komorních souborech a v orchestrech u nás i v zahraničí. Pedagogicky působí na mezinárodních interpretačních kurzech v Itálii, Rakousku, Slovinsku a Chorvatsku. V oblasti hudební teorie se zaměřuje na analýzu hudby první poloviny 20. století, zvláště v díle B. Martinů a A. Honeggera (otázky harmonie a instrumentace), v oblasti dějin hudby pracuje na regionální problematice s přihlédnutím ke konci 19. a první polovině 20. století.