Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

MgA. Magda Čáslavová

foto

Absolventka Konzervatoře P. J. Vejvanovského (1995-2001) ve třídě Mgr. Ludmily Mašlaňové a HAMU Praha (2000-2005) pod vedením prof. Jiřího Válka.

Během studií se účastnila soutěží a kurzů:
r.1998 – Concertino Praga – 2.místo
r.2000 a r.2001 – účast na soutěži: Talent roku
r.2001 – účast na soutěži: Pražské jaro
r.2003 a r.2004 účast na mezinárodních kurzech Sommerakademie Praha – Vídeň – Budapešť, zde provedení flétnového tria v Radiu ORF Vídeň.

Při studiu Hamu v Praze spolupráce s Českou filharmonií, Českým rozhlasem, Českou televizí a orchestrem FOK. V letech 2000-2005 spolupracovala se skladatelským sdružením Konvergence – práce na provedení skladeb autorů 20. a 21.stol. (G. F. Haas, M. Slavický, M. Kabeláč, O. Štochl, J. Rybář, I. Xenakis, P. Boulez, L. Berio, atd.). Spolupráce s dechovým kvintetem Juventus – r.2001 provedeno vánoční pásmo s Kűhnovým dětským pěveckým sborem v Carnegie Hall, New York. Od roku 1999 se věnuje i pedagogické činnosti – ZUŠ Kojetín, ZUŠ Benešov u Prahy, ZUŠ Kroměříž. V současné době vyučuje hře na flétnu na ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem a na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Příležitostně se též věnuje koncertní činnosti. (Sólová koncertní činnost, spolupráce s Holešovským komorním orchestrem a s kroměřížským komorním orchestrem: Cameratou Cremsiriensis.)