Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Mgr. Jiří Chrástecký

foto

Narodil se roku 1973 v Hustopečích u Brna. Po maturitě na Gymnáziu Kroměříž vystudoval v roce 1998 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obory německá filologie a historie a v roce 2001 na Pedagogické fakultě téže univerzity obor český jazyk a literatura. V roce 2011 absolvoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor dějiny umění. V letech 1994-1997 vyučoval německý jazyk na Gymnáziu Kroměříž, poté v období 1997-2004 německý jazyk, český jazyk a kulturní dějiny na Církevní konzervatoři v Kroměříži a v letech 1999-2000 německý jazyk na kroměřížském Arcibiskupském gymnáziu. Od roku 2000 do současnosti působí na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž jako učitel německého jazyka, dějin kultury a historicko-estetického semináře. Od roku 2011 pracuje pro Jazykovou agenturu NEAT jako lektor německého jazyka a překladatel.