Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Růžena Děcká

foto

Růžena Děcká (*1946) se narodila v Holešově v rodině zaměřené hudebně, umělecky a pedagogicky. Svá hudební studia absolvovala na Ostravské konzervatoři ve hře na cimbál a klarinet. Již od dob studií je aktivní sólovou cimbalistkou. V komorní hře se věnuje především poučené interpretaci staré hudby. Od roku 1975 trvale hraje v souboru písní a tanců Jasénka ze Vsetína. Vychovala již desítky cimbalistů, kteří se věnují pedagogické a umělecké dráze. Je také členkou výboru Světové asociace cimbálu, pořádající Světové kongresy cimbálu v Evropě, Asii, Americe, kterých se pravidelně s žáky a studenty zúčastňuje.

Od r. 1995 je předsedkyní Občanského sdružení cimbalistů ČR, jehož hlavní náplní je uchování a rozvoj hry na cimbál. Podporuje pořádání koncertů, propagaci cimbálu u nás i ve světě a vzdělávání učitelů. Usiluje o zkvalitňování cimbálové hry, účast na soutěžích, světových setkáních a kongresech. Formou skladatelských soutěží dbá o vznik nové koncertní literatury pro cimbál, vydávání notových materiálů a „Školy pro cimbál“. Působí na rozvoj základního, středního i akademického uměleckého školství a dbá na uchování lidových tradic, ve kterých má cimbál nezastupitelné místo. Se sdružením pořádá letní cimbálové kurzy pro děti, studenty i učitele, obohacené tancem, dramatickou výchovou a dalšími tvůrčími aktivitami pod vedením významných pedagogických a uměleckých osobností.

Je také zakladatelkou Mezinárodního festivalu cimbálu, který se koná ve Valašském Meziříčí každé dva roky. Součástí festivalu je Mezinárodní soutěž v sólové hře na cimbál, cimbálových duetech a Skladatelská soutěž.