Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Tomáš Fábry

Tomáš Fábry (narodil se 19. 11. 1948), ZUŠ absolvoval ve hře na housle, Konzervatoř Brno ukončil hrou na bicí nástroje, taktéž Vojenskou hudební školu v Roudnici nad Labem absolvoval hrou na bicí nástroje. Na Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž nastoupil jako učitel hry na bicí (obligát) v roce 1988, později založil třídu s hlavním oborem: hra na bicí nástroje.