Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

MgA. Pavel Hána

foto

Po absolvování konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži u MgA. Zdeňka Nováka pokračoval ve studiu na IpUS v Ostravě u MgA. Pavla Vítka. Vysokoškolská studia zakončil na JAMU u doc. Karla Procházky. Po studiích nastoupil do Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. V letech 2007 – 2008 pracoval na částečný úvazek v Pražském komorním orchestru. Od roku 2005 pracuje v Moravské filharmonii Olomouc, kde od roku 2007 působí jako vedoucí skupiny viol. Je členem komorního souboru Arion ensemble. V roce 2009 získal s kvintetem JAMU 2. místo na mezinárodní soutěži J. Brahmse v Poertschachu.