Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Mgr. Rajmund Huráň

foto

Mgr. Rajmund HURÁŇ se narodil v roce 1961 ve Zlíně, vystudoval pedagogickou fakultu University Palackého v Olomouci, obor tělesná výchova a občanská nauka. Od září 1985 vyučuje tyto předměty na konzervatoři v Kroměříži. Od roku 1989 je zde vedoucím oddělení všeobecně vzdělávacích a pedagogických předmětů a ročníkovým učitelem. V oblasti společenských věd a zavedení výuky managementu a základů podnikání, v rámci nových ŠVP, prohloubil své vzdělání získáním certifikátu v oblasti rozvoje podnikatelských znalostí, schopností a dovedností orientovaných na studenty středních škol.

Každoročně je nominován školou pro CERMAT jako školní maturitní komisař a tuto funkci úspěšně vykonává na určených středních školách v regionu. Je organizátorem sportovních akcí, turnajů a soutěží určených pro studenty školy, každoročně organizuje pro studenty lyžařský kurz a nepravidelně i turistické nebo cyklistické kurzy.