Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

MgA. Ivona Křivánková

foto

MgA. Ivona Křivánková se narodila v roce 1971 v Tokiu. Na Lidové škole umění v Hulíně se věnovala klavírní hře ve třídě paní ředitelky Evy Sládkové. Poté následovalo v letech 1985 – 1991 studium na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž ve třídě Mgr. Vandy Jandové. V roce 1991 úspěšně vykonala přijímací zkoušky na JAMU Brno, ovšem ve hře na cembalo. Zde studovala do r. 1995 ve třídě Prof. Barbary Willi, Ph.D. Během svého studia se aktivně zúčastnila řady významných kurzů u předních světových cembalistů: Prof. Jos van Immerseel (Antverpy), Prof. Stanislav Heller (Brno, Paříž), Prof. Jon Laukvick (Brno), Prof. Etienne Darbelay (Paříž), Prof. Davitt Moroney (Paříž), Prof. Gordon Murray (Vídeň), Prof. Christopher Stambridge (Brescia) a Prof. Kenneth Gilbert (Praha). V posledním roce studia na JAMU absolvovala stipendijní stáž ve třídě Prof. Michèle Dévérité na Conservatoire d´Orsay Paris a odbornou porotou byla vybrána do soutěže Pražského jara.

Svoji pedagogickou činnost zahájila od září 1990 na Základní umělecké škole Zlín Jižní – Svahy, jako učitelka klavíru. Od září 1991 vyučuje hru na cembalo na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž. Později od r. 1994 i na Církevní konzervatoři Kroměříž, kde v letech 1996 – 2004 byla jmenována zástupkyní ředitele. Jeden školní rok 1999/2000 pedagogicky působila na JAMU v Brně jako externí pedagog hry na cembalo a komorní hry. Ve školním roce 2004/2005 vyučovala hru na klavír na ZUŠ R. Firkušného Napajedla a po úspěšně vykonaném konkurzu byla 1. prosince 2005 jmenována ředitelkou Základní umělecké školy Kroměříž, kde působí doposud.

Kromě manažerské a pedagogické činnosti se věnuje také sólové a komorní hře. V minulosti byla členkou komorního tělesa „Ensemble les Moucherons“. V současnoti vystupuje s komorním souborem „Musica minore“, který pravidelně účinkuje na Akademii Václava Hudečka v Luhačovicích a mimo jiné je zván na významné hudební festivaly nejen v České republice.

Na konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž umožňuje studentům získat základy cembalové hry a současně rozvíjí jejich zájem o poučenou interpretaci renesanční a barokní hudby. Přesto, že hra na cembalo a basso continuo nejsou vyučovány jako hlavní obor, frekventanti tohoto studia již mnohokrát prokázali, že získané zkušenosti umí kvalitně využít především v komorní hře. Někteří z nich pokračují ve studiu na vysokých uměleckých školách v České republice nebo v zahraničí, jsou členy profesionálních barokních ansámblů, uplatňují se jako sóloví interpreti či pedagogové.