Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

MgA. Vanda Jandová

foto

Vanda Jandová své hudební vzdělávání započala v devíti letech na tehdejší Lidové škole umění v Prostějově u prof. Cyrila Černého. Ve studiu dále pokračovala na Konzervatoři Kroměříž v klavírní třídě prof. Vladimíra Bílka. Během svého studia se úspěšně zúčastnila několika významných soutěží (např. např. Beethovenův Hradec či Smetanovská soutěž v Hradci Králové). Studium završila provedením Klavírního koncertu č.4 G dur, op. 58 Ludwiga van Beethovena za doprovodu Symfonického orchestru Konzervatoře Kroměříž. Další vzdělání získala na JAMU v Brně u Prof. Otakara Vondrovice, vynikajícího klavírního virtuóza, žáka legendárního francouzského klavíristy a pedagoga Alfréda Cortota. Dosavadní zkušenosti a vzdělání si doplnila a rozšířila na mezinárodních mistrovských kurzech v německém Výmaru, kde studovala v klavírní třídě Dubravky Tomšič, jediné žákyně Arthura Rubinsteina a Prof. Jacoba Lateinera, pedagoga a klavíristy působícího na Juilliard School v New Yorku. Po krátkých začátcích na Střední pedagogické škole v Kroměříži se stala profesorkou Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži, kde působí dodnes. Již více jak deset let stojí v čele oddělení klávesových nástrojů a kromě výuky hlavního oboru Hra na klavír je také vyhledávanou korepetitorkou a komorní hráčkou.

Za svoji dosavadní kariéru vychovala celou řadu vynikajících klavíristů a hudebních pedagogů, z nichž mnozí působí na konzervatořích. Z nejvýznamnějších jmenujme např. Ivonu Křivánkovou-Hýbnerovou, Martinu Schulmeisterovou-Merunkovou, Ondřeje Hubáčka, Lenku Poláškovou-Šimordovou, Jiřího Kadavého a další… Vanda Jandová je zvána do porot nejrůznějších soutěží např. Soutěžní přehlídka konzervatoří ČR, Soutěž mezinárodního hudebního fóra a pravidelně bývá předsedkyní porot soutěží Základních uměleckých škol. V roce 2007 a 2008 se stala ve spolupráci s mezinárodními hudebními organizacemi (International Association „Art and Education in the XXI Century” a Kunst und Ausbildung) hlavní organizátorkou mezinárodní hudební soutěže International Forum „Musical Performance and Pedagogics”.