Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Mgr.art. Jiří Kadavý

foto

Jiří Kadavý (*1983) studoval na ZUŠ hru na klavír, trombon, zpěv, byl členem několika pěveckých sborů, hrál ve školním orchestru a jako klavírista spolupracoval s mnoha hudebníky jako korepetitor a komorní hráč. V roce 1999 složil úspěšně přijímací zkoušky na konzervatoř P.J.Vejvanovského v Kroměříži v oboru hra na klavír. V průběhu studia získal mnohá ocenění na mezinárodních klavírních soutěžích (Beethovenův Hradec, Mezinárodní Smetanovská klavírní soutěž, Přehlídka konzervatoří ČR aj.) Vystupoval taktéž jako sólista s několika orchestry. Zúčastnil se mistrovských interpretačních kurzů pod vedením významných světových osobností – Alena Vlasáková (ČR), F. Lagarde (Francie), P. Gulda (Rakousko), D. Billigová (Itálie) aj. V roce 2005 vstoupil na Vysokou školu múzických umení v Bratislavě obor hra na klavír ve třídě doc. Ivana Gajana. Od druhého ročníku začíná souběžně studovat obor dirigování sboru u Mgr.art. Ondreja Šaraje, Art.D, orchestrální dirigování u Mgr.art. Mariána Lejavy, Art.D.

Studia zakončil červeným diplomem z klavíru (2010) a dirigování (2012). Souběžně se studiem se věnuje pedagogické praxi – v letech 2002 - 2011 na ZUŠ v České Třebové, od roku 2010 jako pedagog hlavního oboru hra na klavír na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž. Vedle klavírní činnosti aktivně působí jako dirigent. Po dobu pěti let působil jako druhý sbormistr pěveckého sboru Bendl v České Třebové, se kterým vystoupil na mnohých festivalech a koncertech v ČR i v zahraničí. V roce 2011 začíná jeho spolupráce s vynikajícím, v té době již rok existujícím komorním souborem Camerata Cremsiriensis (dříve Musica Antiqua), který do té doby působil bez dirigenta. S tímto tělesem, složeným z pedagogů - hráčů zlínské a olomoucké filharmonie a z vybraných studentů konzervatoře, pomáhá zvyšovat umělecký kredit školy a umělecko – interpretační úroveň studentů převážně smyčcového oddělení.