Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Mgr. Jaroslav Krátký

foto

Jaroslav Krátký se narodil v Hořicích v Podkrkonoší, kde také získal své hudební základy. Studoval na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž a poté na Janáčkově akademii v Brně ve třídě Adolfy Sýkory, člena proslulého Janáčkova kvarteta. Devět let vykonával funkci koncertního mistra a sólisty Filharmonie B. Martinů ve Zlíně. Jako sólista a koncertní mistr působil rovněž v komorním orchestru „Moravských sólistů“ a „Koncertensemble Salzburg“. S klavíristou Jiřím Skovajsou absolvoval mnoho koncertů po celé republice i v zahraničí. Spolupracoval také s Českým rozhlasem a televizí. V současné době působí jako zástupce koncertního mistra v Moravské filharmonii Olomouc a vyučuje houslové hře na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž.