Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Mgr. Václav Křivánek

foto

Mgr. Václav Křivánek se narodil v Kroměříži v roce 1976. Prvního hudebního vzdělání se mu dostalo na Základní umělecké škole v Kroměříži. V letech 1991 – 1997 studoval hru na housle na Církevní konzervatoři v Kroměříži, ve třídě Mgr. Radany Váňové. Od roku 1997 do roku 2001 pokračoval ve studiích na Ostravské univerzitě ve třídě Prof. Vítězslava Kuzníka. Během studií se zúčastnil řady interpretačních kurzů u nás i v zahraničí, zaměřených na sólovou i komorní hru (Rudolf Šťastný, František Novotný, Lucy Russel aj.).

V letech 1998 – 2007 vyučoval na Církevní konzervatoři v Kroměříži hru na housle a komorní hru. Od roku 2002 do roku 2010 byl členem Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. Od roku 2006 je pedagogem Konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského Kroměříž, kde vyučuje hru na housle. Od roku 2009 je jmenován zástupcem ředitele. Vyučuje i na Základní umělecké škole Kroměříž, kde jeho žáci získali řadu významných ocenění v ústředních kolech soutěží ZUŠ i na mezinárodních houslových soutěžích (např. Kociánova houslová soutěž, Houslová soutěž Josefa Muziky, Archetti in Moravia). Kromě pedagogického působení vystupuje i jako houslista řady komorních souborů (Moravští komorní sólisté, Ensemble Primavera, Camerata Cremsiriensis a další).