Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

MgA. Jiří Kundl

foto

Vystudoval Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži ve třídě Miroslava Šišky a Akademii Múzických umění v Praze pod vedením Štěpána Koutníka. Participoval na mistrovských kurzech Francouzsko-české akademie v Telči u Michela Raisona. Od roku 1999 je prvním klarinetistou a sólistou Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a spolupracuje s dalšími symfonickými a komorními orchestry (Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Pražská komorní filharmonie, Český národní symfonický orchestr ad.). Vedle sólového působení s Filharmonií B. Martinů se jako sólista představil i u dalších předních českých orchestrů (Pražská komorní filharmonie, Severočeská filharmonie Teplice, Talichův komorní orchestr, Komorní filharmonie Pardubice, Festivalový orchestr Petra Macka). Kromě sólové a orchestrální hry vystupuje často také jako hráč v řadě komorních seskupeních. V letech 1998-2004 byl členem dechového kvinteta Omega, se kterým uskutečnil celou řadu koncertů a provedl mj. Concerto da camera pro dechové kvinteto a smyčcový orchestr J. Ceremugy za doprovodu Talichova komorního orchestru. Je členem dechového tria Ligneus, se kterým pravidelně koncertuje doma i v zahraničí a Tria basetových rohů CCCXII. Od roku 2006 vyučuje klarinet na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži.