Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

MgA. Martina Mergentalová

foto

Narodila se 21. 9. 1979 v Kroměříži, kde studovala v letech 1994 – 2000 na Konzervatoři P. J. Vejvanovského hru na klavír ve třídě prof. Heleny Zahradníčkové. Studium na konzervatoři ukončila provedením Klavírního koncertu č. 2 c moll op. 18 S. Rachmaninova se školním symfonickým orchestrem. Dále pokračovala ve studiu na JAMU v Brně, kde v roce 2005 ukončila studium ve třídě prof. Jiřího Skovajsy a taktéž na VŠMU, kde studovala na stáži u prof. Mariána Lapšanského. Na repertoáru má klavírní Koncerty C dur op. 15 a c moll op. 37 L. v. Beethovena, Koncert Des dur A. Chačaturjana, Koncert d moll W. A. Mozarta, Koncert a moll R. Schumanna a Koncert g moll op. 33 A. Dvořáka, který provedla s Moravskou filharmonií Olomouc na koncertě dne 2. 11. 2004. Zúčastnila se řady soutěží jako sólistka (Smetanovská soutěž v roce 1996 a 2001), Piano Bratislava – 1999 (postup do finále), Soutěž konzervatoří – 1999 (3. cena), Soutěž k výročí F. Schuberta a J. Brahmse v Brně - 1997 (1. cena a ceny za nejlepší provedení skladeb J. Brahmse a O. F. Korteho), Soutěž Bohuslava Martinů – 2002 (čestné uznání), Beethovenova soutěž v Hradci nad Moravicí – 2003 (2. cena), Janáčkova soutěž v Brně – 2004 (1. cena a Ceny za nejlepší provedení skladeb L. Janáčka a B. Martinů), Novákova soutěž v Kamenici – 2010 (2. cena), Art-Duo Competition Vienna 2012 (2. cena), Concorso Riviera della Versilia „Daniele Ridolfi“ Viareggio 2013 (1. cena), ale také jako korepetitorka (Celostátní soutěž dechových nástrojů v Ostravě, Celostátní soutěž smyčcových nástrojů v Teplicích, Porta Musicae Nový Jičín 2012 – ceny za nejlepší klavírní doprovod, Concertino Praga 2001 – taktéž cena za nejlepší klavírní doprovod v národním kole soutěže). V letech 2000 – 2007 působila také jako korepetitor střídavě v oborech flétna, housle a violoncello na Mezinárodních mistrovských kurzech na JAMU v Brně.

V roce 2002 a 2003 se zúčastnila Mezinárodních mistrovských kurzů v Luxembourgu, kde studovala pod vedením rumunské pianistky prof. Dany Protopopescu. V letech 2004 a 2008 se zúčastnila kurzů The Tel-Hai International Piano Master Classes v Izraeli, kde pracovala pod vedením prof. Victora Derevianka, profesorky Sontraud Speidel a prof. Gabriela Kwoka. Zároveň na těchto kurzech obdržela 2. cenu a v roce 2008 1. cenu v soutěži o nejlepší interpretaci soudobé izraelské skladby. V roce 2007 byla pozvána Brahmsovou společností k prestižnímu měsíčnímu studijnímu pobytu v Brahmsově domě v Baden-Badenu, kam byla opětovně pozvána i v roce 2009 a 2011. Každoročně vystupuje na recitálech jak sólových, tak i komorních. Její repertoár komorní hry je obsáhlý – závažné romantické sonáty (Brahms, Franck), sonáty Martinů, Hindemitha, Prokofjeva, Janáčkova komorní tvorba, téměř celá flétnová a houslová komorní literatura. Již více než 20 let se věnuje komorní hře a problematikou tohoto oboru a klavírních doprovodů se zabývá velkou měrou, o čemž svědčí i její nepublikovaná práce Specifika práce klavírního doprovazeče na konzervatoři, stejně jako její skripta Dějiny a literatura klavíru. Pedagogické činnosti se věnuje od roku 1996, nyní vyučuje na kroměřížské konzervatoři P. J. Vejvanovského hru na klavír, dějiny a literaturu klavíru, povinný klavír a věnuje se korepeticím se studenty. Spolupracuje jako klavíristka s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně a je korepetitorkou na mezinárodních houslových kurzech Bohuslava Matouška ve Zlaté Koruně. www.mergentalova.cz