Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

MgA. Ester Moravetzová

foto

MgA. Ester Moravetzová (nar. 1975, Jeseník) studovala obor hra na varhany na Církevní konzervatoři v Kroměříži u prof. Ireny Chřibkové a na Konzervatoři v Praze u prof. Jana Hory, kde v roce 1997 absolvovala. Je také absolventkou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde studovala u doc. Kamily Klugarové a u prof. Karla Pokory (varhanní improvizace), zakladatele varhanního oddělení Konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži. Během svého studia v Brně pobývala tři semestry na Hochschule der Künste v Berlíně, kde vyučoval hru na varhany prof. Leo van Doeselaar, světově známý varhaník z Concertgebouw v Amsterodamu. Za studií se pravidelně účastnila řady mezinárodních interpretačních kurzů.

Od roku 2001 působí jako profesorka hry na varhany na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Od roku 2009 vyučuje též hru na klavír, varhany a korepetuje na Základní umělecké škole v Bystřici pod Hostýnem. V Českobratrské církvi evangelické se angažuje v oblasti vzdělávání církevních varhaníků a působí na Semináři církevní hudby Evangelické akademie. Se svým manželem Ladislavem Moravetzem, celocírkevním kantorem ČCE, spolupracuje na pravidelných letních interpretačních varhanních kurzech, na různých církevně-hudebních projektech (nahrávky CD, duchovní koncerty, hudební nešpory), a zúčastňuje se každoročních zasedání Evropské konference pro evangelickou církevní hudbu. Vedle pedagogické práce se věnuje i koncertní činnosti doma i v zahraničí.