Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Mgr. Miroslav Šiška

foto

MgA. Miroslav ŠIŠKA, ředitel školy; pedagog – HLO hra na klarinet.

Hru na klarinet studoval v kroměřížské konzervatoři a následně na Janáčkové akademii múzických umění v Brně. V letech 1980 – 1990 působil jako klarinetista – člen Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. V osmdesátých letech vyučoval hru na klarinet, studium orchestrálních partů a komorní hru na JAMU v Brně po dobu osmi akademických roků. Má zkušenosti i s výukou v základních uměleckých školách, kde působil jako externí pedagog. Od roku 1988 získal pozici pedagoga klarinetové hry v Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž, kde působí jako odborný pedagog hry na klarinet dodnes. Jeho žáci získávají na interpretačních soutěžích prestižní ocenění – např.: 1. a 2. místo v mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga. Připravuje vydání metodiky klarinetové hry, ve které bude shrnovat své pedagogické zkušenosti v této oblasti. Kromě interpretace a pedagogické činnosti v oboru klasické hudby se věnuje také jazzové hudbě, a to mnohaletým angažmá (1988 – 2011) v jazzovém seskupení Academic jazz band. Zajímá se také aktivně o využití hudebního softwaru (výpočetní techniky) ke zpracování zvuku a hudební tvorbě.

V srpnu 1990 byl na podkladě konkurzu pověřen řízením školy; dosud zastává funkci ředitele kroměřížské konzervatoře. V návaznosti na úkoly, vyplývající z koncepční úlohy ředitele konzervatoře, spolupracuje s institucemi, které přímo ovlivňují chod školy, jako např.: se zřizovatelem školy Zlínským krajem, s MŠMT ČR, s Národním ústavem odborného vzdělávání v Praze (tvorba rámcových vzdělávacích programů pro konzervatoře – RVP Hudba, Zpěv) apod. Zajišťuje také spolupráci se sociálními partnery školy – profesionálními symfonickými orchestry (MFO Olomouc, FBM Zlín), základními uměleckými školami a také vysokými odbornými školami (HAMU Praha, JAMU Brno…). Aktivně se věnuje organizační i odborné práci v Asociaci ředitelů konzervatoří ČR, ve které po mnoho let zastával funkci předsedy asociace. Nyní je jejím jednatelem.

Kontakty: mobil: 602 555 647; e-mail: konzervator@konzkm.cz