Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

MgA. Stanislav Nosek

foto

Na základním stupni hry na housle byl veden otcem na ZUŠ ve svém rodném městě - Uherském Hradišti. Ve studiu houslí pak pokračoval na konzervatoři v Brně u prof. Jana Stanovského a na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze v houslové třídě prof. Antonína Moravce. V průběhu studia se zúčastňoval různých soutěží, v soutěži O cenu Beethovenova Hradce pravidelně pořádané v Hradci nad Moravicí získal dvakrát (v 1. a 3. kategorii) třetí cenu.

Během vojenské presenční služby hrál ve skupině prvních houslí v symfonickém orchestru Armádního vojenského souboru Víta Nejedlého v Praze. Pak působil jako pedagog na ZUŠ, v roce 1988 úspěšně vykonal konkurz na místo učitele hry na housle na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži.

Absolvoval mezinárodní interpretační kurzy v Piešťanech, kde lektorem pro obor houslí byl sólista moskevské filharmonie Eduard Grač a také týdenní seminář s Kato Havas. Kromě pedagogické práce na Konzervatoři P. J. Vejvanovského se příležitostně věnuje práci s mladšími houslisty a také koncertní činnosti.