Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

MgA. Martina Schulmeisterová - Merunková, Ph.D.

Martina Schulmeisterová - Merunková se narodila v roce 1978 v Havlíčkově Brodě. Hře na klavír se začala věnovat již v raném dětském věku pod vedením Blanky Skálové. Následně pokračovala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž u MgA. Vandy Jandové (1992-1998) a dále na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Aleny Vlasákové (1998-2003). Své vzdělání dovršila tamtéž doktorskou disertací na téma „Agnes Tyrrell, život a dílo“. Své hudební vzdělání zároveň obohacovala na mnoha mistrovských interpretačních kurzech pod vedením předních pedagogů (Arne Torger (Německo), Tatiana Zagorowskaja (Rusko), Hans Leygraf (Rakousko), Maria Korecka - Soszkowska (Polsko), Eugen Indjic (USA, Francie) Během studia na sebe upozornila mnoha výraznými úspěchy v národních i mezinárodních klavírních soutěžích. Je laureátkou mezinárodních soutěží v Košicích (1993), „Beethovenův Hradec“ (1996), „A.M.A. Calabria“ v italském Lamezia Terme (1999), „Forum Internationale“ ve Vicenze (Itálie – 2000) a „Musical Performance and Pedagogics“ v Helsingoru v Dánsku (2001). Stala se též stipendistkou firmy YAMAHA.

Jako sólistka spolupracuje s předními českými ansámbly a orchestry. V roce 2003 byla zařazena na Prémiovou listinu mladých umělců Českého hudebního fondu. Od roku 2009 je členkou souboru Petrof Piano Trio spolu s houslistou Janem Schulmeisterem a violoncellistou Kamilem Žvakem. Členové tria bývají pravidelnými hosty domácích i zahraničních pódií. Soubor má v současné době na kontě tři CD, která obsahují skvosty triové literatury – Haydn, Mozart, Schumann, Brahms, Dvořák, Suk, Mendelssohn - Bartholdy, Lalo a Bruch. V roce 2012 navázali členové tria spolupráci s anglickou vydavatelskou společností Nimbus Alliance, pro kterou v témže roce realizovali své poslední CD.

Pedagogem Konzervatoře P. J. Vejvanovského je od roku 2002. Se svými studenty se úspěšně účastní národních i mezinárodních klavírních soutěží:

  • 2005 „Pro Bohemia“ Ostrava: Marková Pavla - 3. cena a cena za nejlepší provedení skladby A. Dvořáka Vavříková Monika - čestné uznání 1. stupně
  • 2012 Mezinárodní klavírní soutěž „Virtuosi per musica di pianoforte“ Ústí nad Labem – Potocká Kateřina – 3. cena
  • 2013 „Pro Bohemia“ Ostrava - Jakabová Marie - čestné uznání Soutěž Bohuslava Martinů Polička - Jakabová Marie - 2. cena Mezinárodní klavírní soutěž „Piano Talents“ Miláno, Itálie - Jakabová Marie - 2. cena Mezinárodní klavírní soutěž „Piano Talents“ Miláno, Itálie - Potocká Kateřina - 2.cena Mezinárodní klavírní soutěž L. Godowského Varšava, Polsko - Ševčíková Aneta - čestné uznání