Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

PhDr. Ingrid Silná, Ph.D.

foto

Pochází z Prostějova. Vystudovala Konzervatoř v Brně, obor varhany (u prof. Vratislava Bělského) a kompozici (u JUDr. Jana Duchaně), ve které pokračovala dále na brněnské Janáčkově akademii múzických umění (u prof. PhDr. MgA. Mgr. Zdeňka Zouhara). V letech 2000–2005 byla posluchačkou doktorandského programu studia hudební vědy a hudební teorie na katedře muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Její diplomové práce nesou názvy Francesco Carlo Müller (1729–1803) – Latinské pastorální mše a Jan Leopold Kunert (1784–1865). Zaměřuje se hlavně na výzkum hudebního života na Moravě.

Je autorkou knih Hudba ve farním kostele sv. Václava v Tovačově (2009), Chrámový pěvecký sbor Církve československé v Olomouci – Hodolanech (2010), Ezechiel Ambros (2011), František Perna učitel a hudební skladatel (2013) a řady studií v odborných časopisech. Je také editorkou sborníků: Hudba v Olomouci a na střední Moravě III (2009), Amatérské divadelnictví na Tovačovsku (2010) a spoluautorkou knihy Klopotovice – odraz života obce v zrcadle času (2013). Za publikace Hudba ve farním kostele sv. Václava v Tovačově a Ezechiel Ambros obdržela čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci. Ve školním roce 2011/2012 byla odbornou asistentkou na katedře Teorie a dějin umění Fakulty Umění Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě svého působení na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži vyučuje také hudební teorii a dějiny hudby na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci a působí rovněž jako odborná asistentka na katedře muzikologie FF UP v Olomouci.