Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Mgr. Dagmar Šimková

Narodila se 14.3. 1960 v Krnově. Po absolvování Pedagogické fakulty v Ostravě – obor čeština – hudební výchova získala pedagogickou praxi na Základní umělecké škole v Bruntále, Základní škole v Kostelci u Holešova a na Gymnáziu v Holešově. Od roku 1992 vyučuje na konzervatoři tyto předměty: jazyk český a literatura, pedagogika, psychologie, didaktika. Vykonává také funkci výchovného poradce a je předsedkyní školské rady. Pravidelně se zúčastňuje lyžařských kurzů školy jako instruktor lyžování a snowboardingu. Je vdaná, má dvě děti.