Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Mgr. Milan Tesař

foto

LŠU navštěvoval v Olomouci ve třídě učitele Miloše Balcaříka, konzervatoř vystudoval v Kroměříži pod pedagogickým vedením prof. Jaroslava Kummera. Již od pátého ročníku sbíral praktické zkušenosti v Moravské filharmonii Olomouc, ve třídě stejného pedagoga absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. V roce 1985 nastoupil jako zástupce vedoucího skupiny trombonů ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně. Zároveň od roku 1990 vyučuje dodnes externě v naší konzervatoři.

Těžištěm jeho pedagogické práce leží ve výuce praktických předmětů: studium orchestrálních partů, komorní hra, hra na příbuzné nástroje, hlavní obor trombon, ale i ve  výuce teoretických odborných předmětů (dějiny trombonu, metodika).