Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Mgr. art. Monika Trcalová

foto

Narodila se v roce 1986 v Uherském Brodě a na kytaru začala hrát v osmi letech v ZUŠ Uherský Brod ve třídě Vlasty Vrátné. Po základní škole se rozhodla pro studium hry na kytaru na konzervatoři a v roce 2002 byla přijata na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži do třídy Stanislava Heglase. Po absolvování šestiletého studia pokračovala ve studiu hry na kytaru na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě ve třídě Mgr. art. Martina Krajča ArtD. Během celého studia se účastnila kytarových soutěží, kurzů, přednášek, vystupovala na koncertech a vernisážích, působila v kytarovém duu a kvartetu, doprovázela zpěváky, hobojisty, flétnisty a také koncertovala s doprovodem klavíru a varhan. Koncertní činnosti se věnuje i nadále. V roce 2013 zakončila svá studia na VŠMU diplomovým koncertem a státní magisterskou zkouškou.

Nyní vyučuje hru na kytaru, metodiku a dějiny kytary na konzervatoři v Kroměříži a také již několik let působí jako učitelka v ZUŠ Uherský Brod, kde učí nejen sólovou hru na kytaru, ale také vede kytarový soubor a věnuje se výuce dospělých.