Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Mgr. Mária Vaitová, ArtD.

Základy klavírní hry získala na ZUŠ v Dunajské Stredě u Š. Laczkóové, poté pokračovala na bratislavské konzervatoři ve třídě J. Mašindy. Následovalo studium na VŠMU pod vedením prof. S. Zamborského, které ukončila provedením 3. klavírního koncertu Bély Bartóka (1989) a obdržela Cenu ministra školství Slovenské republiky.

Zúčastnila se několika klavírních soutěží – 3. cena na soutěži konzervatoří (1981), čestná uznání na Interpretační soutěži Slovenské republiky (1985, 1988), Mezinárodní klavírní soutěž Pražského jara (1988). Během studií reprezentovala Hudební fakultu VŠMU na koncertech v Budapešti, Kyjevě a Drážďanech. Absolvovala interpretační kurzy u významných osobností světové pianistiky – Z. Kocsise (Szombathely 1988) a H. Czerny – Stefańské, P. Toperczera a M. Lapšanského (Piešťany 1989). Od r. 1989 působí na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž jako pedagog klavírní hry a korepetice. Vyučuje také na kroměřížské ZUŠ.

Věnuje se komorní i sólové hře, jako sólistka spolupracovala s několika orchestry – např. ŠF Košice, ŠKO Žilina, SOČR Bratislava, FBM Zlín, Studentský orchestr Konzervatoře PJV. V letech 1997 – 2002 byla korepetitorkou houslových kurzů B. Kotmela a V. Hudečka. Od r. 2007 vede spolu se svým manželem Václavem Vaitem klavírní kurzy v Uničově. V roce 2009 ukončila doktorandské studium na VŠMU v Bratislavě. Je často zvána do porot klavírních soutěží ZUŠ. Její studenti se úspěšně prezentují na klavírních soutěžích u nás i v zahraničí.