Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Vladimír Vodička

Vladimír Vodička – obor flétna, narozen 2. 9. 1963. V letech 1978-1982 studoval na Ostravské konzervatoři ve třídě Marceli Šindelové a Ivy Dostálové. Vysokoškolské studium úspěšně zakončil na JAMU v Brně pod vedením doc. Arnošta Bourka v roce 1987. Za zmínku stojí účast v mezinárodní soutěži Pražské Jaro 1986, kde postoupil do 3. kola a získal čestné uznání I. stupně.

V současné době působí jako 1. flétnista ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně, jejímž členem je od roku 1989. Vedle orchestrální praxe se věnuje dlouhodobě pedagogické činnosti na základním i středoškolském stupni - ZUŠ – Zlín. Pětileté působení na Církevní konzervatoři v Kroměříži (nyní má sídlo v Olomouci). V současné době učí na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži.