Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Mgr. Helena Zahradníčková

Mgr. Helena Zahradníčková se narodila v roce 1971 v Kroměříži. Na zdejší Základní umělecké škole se začala věnovat klavírní hře ve třídě Dagmar Michoňkové. Poté následovalo v letech 1985 – 1991 studium na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž ve třídě Mgr. Vladimíra Bílka. Během studia se účastnila řady klavírních soutěží a kurzů. V roce 1990 paralelně s posledním rokem studia konzervatoře byla přijata na JAMU Brno do klavírní třídy doc. Evy Fischerové-Martvoňové. Zde se kromě sólové hry věnovala především hře komorní – čtyřruční hře. Svá vysokoškolská studia ukončila v roce 1995.

Od září 1992 po úspěšně vykonaném konkurzu začala vyučovat hru na klavír na Církevní konzervatoři v Kroměříži a na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž. V září 2000 zde byla jmenována zástupkyní ředitele a tuto funkci zastává dodnes. Kromě hry na klavír vyučuje i metodiku klavírní hry a vyučovatelskou praxi. Její absolventky hry na klavír získaly řadu ocenění v českých i mezinárodních klavírních soutěžích (např. Mezinárodní klavírní soutěž B. Smetany, Soutěžní přehlídka konzervatoří, klavírní soutěž Pro Bohemia). Všechny její absolventky po absolvování konzervatoře pokračovaly ve studiích klavírní hry na některé z VŠ (např. AMU Praha, JAMU Brno, IPUS Ostrava). Helena Zahradníčková působí pedagogicky i na Základní umělecké škole Kroměříž.