Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

MgA. Kamil Žvak

Kamil Žvak (nar. 9. 3. 1981, Vsetín)

Hře na violoncello se začal věnovat po vzoru svého dědy v šesti letech pod vedením Mgr. Zdeňky Pimkové ve Vsetíně, u které pokračoval i na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Svá studia hudby zakončil roku 2006 na Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. Miroslava Petráše a komorní hru u prof. Milana Škampy. Vzdělání si i nadále rozšiřoval na četných mezinárodních kurzech a master class (Irmtraud Hubatschek, Bedřich Havlík, Tobias Kühne, Tomasz Strahl, Anner Bylsma, Pieter Wispelwey, Lubomir Georgiev…).

Po absolvování HAMU byl členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze a pedagogem ZUŠ Hostivař. Od roku 2010 nově působí na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Účastnil se domácích i mezinárodních soutěží: Soutěžní přehlídka konzervatoří ČR (3. cena), Heranova violoncellová soutěž (čestné uznání), Konkurs Kazimierza Wiłkomirskiego – Poznań nebo Talent roku 2001. Pravidelně koncertuje v Česku i zahraničí zejména se svým kolegou a dvorním pianistou Ondřejem Hubáčkem. Příležitostně vystupuje i jako sólista s různými orchestry.

Spolu s houslistou Janem Schulmeisterem a pianistkou Martinou Schulmeisterovou založil v roce 2009 Petrof Piano Trio, které bývá pravidelným hostem domácích i zahraničních pódií. Soubor má na kontě v současné době již 7 CD obsahující hlavní pilíře triové literatury – Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann, Brahms, Dvořák, Suk, Lalo, Bruch, Mendelssohhn - Bartholdy aj. V roce 2012 navázala s Petrof Piano Triem spolupráci anglická vydavatelská společnost Nimbus Alliance, která souboru realizovala jejich třetí a čtvrté CD. Jako violoncellista působí i v komorních seskupeních Moravští komorní sólisté, Camerata Cremsiriensis a.j. Od roku 2011 bývá pravidelným lektorem na Mezinárodních interpretačních kurzech v Zábřehu na Moravě.