Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Praxe Didaktiky hudební výchovy

V textovém režimu jsou obrázky nedostupné.

foto
loading...
následující

V rámci vyučovacích předmětů Didaktika přípravné hudební výchovy a hudební nauky se studenti 6. ročníku Konzervatoře P. J. Vejvanovského seznamují s výukou dětí ve věku 6-10 let. Tuto praxi jim umožňuje spolupráce se ZŠ Komenského Kroměříž a Praktickou a speciální školou Kroměříž.

Na fotografiích vidíme, že práce je to náročná, ale většinou veselá, protože v pedagogickém přístupu se studenti snaží uplatňovat praktické formy učení, hru, soutěže a střídání všech možných hudebních činností. Výhodou a přínosem pro děti je možnost seznámit se se všemi hudebními nástroji symfonického orchestru a některé si i ohmatat a vyzkoušet.

Věříme, že budoucí učitelé ZUŠ i noví zájemci o hru na hudební nástroje nebo zpěv, se v těchto hodinách obohatili a motivovali pro další práci.

[multimédia]