Informace k zahájení školního roku 2022/2023 (1. září 2022)

9:00 – ročníkové schůzky 1. a 4. ročníku (1. ročník – aula, 4. ročník – učebna č. 12)
10:00 – ročníkové schůzky 2., 3., 5. a 6. ročníku (2. ročník – aula, 3. ročník – učebna č. 12,

5. ročník – učebna č. 19, 6. ročník – učebna č. 18)

23. srpna 2022
Mgr. Jiří Chrástecký
zástupce ředitele školy