Interpretační kurzy

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž pořádá interpretační kurzy ve hře na dechové nástroje pro talentované žáky ZUŠ.

Kurzy se konají v sobotu a neděli 2. a 3. října 2021.

Uzávěrka přihlášek je 1. října 2021.

Podrobné informace

Přihláška

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž pořádá interpretační pěvecké kurzy pro talentované žáky ZUŠ.

Kurzy se konají v sobotu a neděli 20. a 21. listopadu 2021.

Uzávěrka přihlášek je 17. listopadu 2021.

Podrobné informace

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž pořádá interpretační kurzy ve hře na smyčcové nástroje pro talentované žáky ZUŠ.

Kurzy se konají v sobotu a neděli 6. a 7. listopadu 2021.

Uzávěrka přihlášek je 5. listopadu 2021.

Podrobné informace

Přihláška KM VOCALS

Náplní kurzů bude příprava na talentovou zkoušku v oblasti hudební teorie.
Z kapacitních důvodů jsou určeny pouze pro uchazeče přihlášené k talentové zkoušce v lednu 2022.

Termíny

sobota 11. prosince 2021 a sobota 8. ledna 2022
vždy od 9.00 v budově školy

Lektoři

prof. Veronika Uhlířová

Kurzy pořádá škola pro přihlášené uchazeče o studium ZDARMA.
Účast na kurzech se nezapočítává do hodnocení talentové zkoušky.

Svou účast potvrďte nejpozději do  10. 12. 2021 na adrese: lenka.polaskova@konzkm.cz