Interpretační kurzy

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž pořádá interpretační kurzy ve hře na dechové nástroje pro talentované žáky ZUŠ.

Kurzy se konají v sobotu a neděli 3. a 4. října 2020.

Uzávěrka přihlášek je 2. října 2020.

Podrobné informace

Přihláška

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž pořádá interpretační kurzy ve hře na smyčcové nástroje pro talentované žáky ZUŠ.

Kurzy se konají v sobotu a neděli 9. a 10. listopadu 2019.

Uzávěrka přihlášek je 8. listopadu 2019.

Podrobné informace

Přihláška

Náplní kurzů bude příprava na talentovou zkoušku v oblasti hudební teorie.
Z kapacitních důvodů jsou určeny pouze pro uchazeče přihlášené k talentové zkoušce v lednu 2020.

Termíny

sobota 7. prosince 2019 a sobota 11. ledna 2020
vždy od 9.00 do 12.00 v budově školy

Lektoři

prof. Lenka Polášková a prof. Zdeněk Švehlák

Kurzy pořádá škola pro přihlášené uchazeče o studium ZDARMA.
Účast na kurzech se nezapočítává do hodnocení talentové zkoušky.

Svou účast potvrďte nejpozději do 5. 12. 2019 na adrese: lenka.polaskova@konzkm.cz