Interpretační kurzy

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž pořádá interpretační kurzy ve hře na dechové nástroje pro talentované žáky ZUŠ.

Kurzy se konají v sobotu a neděli 1. a 2. října 2022.

Uzávěrka přihlášek je 30. září 2022.

Podrobné informace

Přihláška

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž pořádá interpretační pěvecké kurzy pro talentované žáky ZUŠ.

Kurzy se konají v sobotu a neděli 3. a 4. prosince 2022.

Uzávěrka přihlášek je 28. listopadu 2022.

Podrobné informace

Příhláška

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž pořádá interpretační kurzy ve hře na smyčcové nástroje pro talentované žáky ZUŠ.

Kurzy se konají v sobotu a neděli  26. a 27. listopadu 2022.

Uzávěrka přihlášek je 25. listopadu 2022.

Podrobné informace

Přihláška KM STRINGS

Náplní kurzů bude příprava na talentovou zkoušku v oblasti hudební teorie.
Z kapacitních důvodů jsou určeny pouze pro uchazeče přihlášené k talentové zkoušce v lednu 2023.

Termíny

sobota 10. prosince 2022 a sobota 7. ledna 2023
vždy od 9.00 v budově školy

Lektoři

prof. Veronika Uhlířová

Kurzy pořádá škola pro přihlášené uchazeče o studium ZDARMA.
Účast na kurzech se nezapočítává do hodnocení talentové zkoušky.

Na základě podání přihlášky ke studiu bude zaslán zvací email nejpozději do 2. 12. 2022
Svou účast potvrďte nejpozději do  9. 12. 2022 na adrese: lenka.polaskova@konzkm.cz