Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Kroměřížské interpretační kurzy "Sforzato"

Aktuality

Zahájení kurzů se koná v neděli 3. 7. 2011 v 15.00 hodin v aule konzervatoře.
(29. 6. 2011)

Informace pro účastníky. Pokud se chcete účastnit relaxačního cvičení, které bude probíhat každý den, přivezte si podložku na cvičení (např. karimatku) a vhodný úbor.
(29. 6. 2011)