Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Kroměřížské interpretační kurzy "Sforzato"

Hlavní informace

 Termín:  3. 7. - 9. 7. 2011   Místo:  Kroměříž   Zaměření:  Smyčcové nástroje 

Aktuální informace Fotogalerie ročníku 2010 Přihláška online Leták k vytištění

Hlavním obsahem Kroměřížských interpretačních kurzů "Sforzato" budou individuální lekce u jednotlivých lektorů přístupné případným zájemcům z řad ostatních účastníků. Kurzy jsou věnované hře na smyčcové nástroje - housle, violoncello a kontrabas. V rámci kurzů nabízíme také pohybově-relaxační cvičení zaměřené na rozvoj vnímavosti pro uvolněný hráčský pohyb a také na kompenzaci zatížení pohybového aparátu při hře na smyčcové nástroje. Program naleznou i úplní začátečníci a zájemci o domácí muzicírování všech věkových kategorií.

Součástí programu bude také seznámení s krásou architektury, obrazů a zahrad města Kroměříže, což může být inspirativní.

Kurzy jsou určeny zejména žákům hudebních škol a konzervatoří, počítáme rovněž s účastí amatérských seskupení tvořených hráči různého věku i hudební vyspělosti.

Lektory kurzů budou pedagogové Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž: housle - Ing. Karel Janeček, Mgr. Jaroslav Krátký, MgA. Stanislav Nosek, Mgr. Miloslava Nosková, violoncello - Mgr. Zdeňka Pimková, kontrabas - Mgr. Miloslav Bubeníček, Mgr. Miloslav Gajdoš, práce s hudebními skupinami - Mgr. Zdeňka Pimková, relaxační cvičení - MgA. Stanislav Nosek

Termín a místo Kurzy budou probíhat ve dnech 3. - 9. července 2011 v budově Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž.

Uzávěrka přihlášek je 20. června 2011. Přihlásit se je možné online zde. Nejpozději do pěti dnů od doručení bude přihláška potvrzena.

Cena pro jednotlivce, nebo jedno komorní seskupení je 1 500 Kč. Pro žáky Konzervatoře P. J. Vejvanovského je cena 400 Kč. Kurzovné je třeba zaplatit po potvrzení přihlášky do 28. června 2011 a to na účet č. 86-2957260297, kód banky 0100, variabilní symbol bude sdělen při potvrzení přihlášky.

Zájemcům nabízíme zajištění ubytování, případně i stravu na Domově mládeže Štěchovice 1315, Kroměříž. Předpokládaná cena ubytování na 1 den je 250 Kč, snídaně 50 Kč, oběd 70 Kč, večeře 60 Kč.

Kontakt stanislav.nosek@konzkm.cz, tel. 737 537 897, adresu a kontakty na Konzervatoř P. J. Vejvanovského naleznete zde.

Aktuální informace Fotogalerie ročníku 2010 Přihláška online Leták k vytištění