Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Personální obsazení

Vedení školy:

 • Mgr. Václav Křivánek - ředitel školy
 • Mgr. Jiří Chrástecký - zástupce ředitele
 • Mgr. Lenka Polášková - zástupce ředitele

Administrativní zaměstnanci:

 • Božena Škrachová - studijní referentka
 • Lenka Vymětalová - ekonomka

Vedoucí oddělení:

 • Rudolf Beran - oddělení dechových nástrojů
 • MgA. Ondřej Hubáček - oddělení klávesových nástrojů
 • Mgr. Rajmund Huráň - oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů
 • Zdeněk Švehlák - oddělení lidových nástrojů a hudební teorie
 • Mgr. art. Lea Vítková - pěvecké oddělení
 • MgA. Kamil Žvak - oddělení smyčcových nástrojů

Výchovný poradce:

 • Mgr. Dagmar Šimková

Abecední seznam všech vyučujících:

 • Robert Bakala - Práce s počítačem – programování hudby
 • Rudolf Beran - Hlavní obor: Hra na pozoun, Hlavní obor: Hra na tubu, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Soubor dechových nástrojů
 • Mgr. Hana Božáková - Italský jazyk
 • MgA. Pavel Březík - Hlavní obor: Hra na violu, Hra z listu a studium orchestrálních partů
 • Mgr. Bc. Miloslav Bubeníček - Hlavní obor: Hra na kontrabas, Dějiny hudby, Hudební formy a analýza skladeb, Základy dirigování, Nauka o nástrojích, Soudobá hudba, Historicko-estetický seminář, Soubor smyčcových nástrojů, Interpretační seminář
 • Josef Cigánek - Hlavní obor: Hra na bicí nástroje
 • MgA. Magda Čáslavová - Hlavní obor: Hra na flétnu, Komorní hra, Interpretační seminář
 • Mgr. Vladimír Češek - Hlavní obor: Hra na trubku, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Hra z listu a studium orchestrálních partů
 • Růžena Děcká - Hlavní obor: Hra na cimbál, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru, Komorní hra, Hra z listu a improvizace
 • Karel Fleischlinger - Hlavní obor: Hra na kytaru, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Dějiny a literatura hlavního oboru [osobní stránky]
 • Miloslav Gajdoš - Hlavní obor: Hra na kontrabas, Hra z listu a studium orchestrálních partů, Vyučovací praxe hlavního oboru
 • Stanislav Heglas - Hlavní obor: Hra na kytaru, Hra z listu a improvizace, Vyučovací praxe hlavního oboru, Komorní hra, Metodika hlavního oboru
 • Jana Hlobilová, DiS. - asistent pedagoga
 • MgA. Ondřej Hubáček - Hlavní obor: Hra na klavír, Povinný klavír, Klavírní spolupráce
 • Mgr. Rajmund Huráň - Občanská nauka, Základy hudebního managementu, Tělesná výchova
 • Mgr. Kateřina Hýbnerová - Anglický jazyk
 • Mgr. Jiří Chrástecký - Německý jazyk, Dějiny kultury, Historicko-estetický seminář
 • Mgr. Lenka Chytilová - Německý jazyk
 • MgA. Vanda Jandová - Hlavní obor: Hra na klavír, Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce, Hra z listu a improvizace
 • Mgr. Aleš Janeček, ArtD. - Hlavní obor: Hra na klarinet, Dějiny a literatura dechových nástrojů, Metodika hlavního oboru
 • Mgr. art. Jiří Kadavý - Hlavní obor: Hra na klavír, Hra z listu a improvizace, Orchestrální hra
 • Mgr. Karel Košárek - Hlavní obor: Hra na klavír, Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace
 • MgA. Ivana Kovalčíková - Hlavní obor: Hra na housle, Studium orchestrálních partů
 • Mgr. Jaroslav Krátký - Hlavní obor: Hra na housle, Hra z listu a studium orchestrálních partů
 • Mgr. Gregor Kruyer - Hlavní obor: Hra na bicí nástroje, Hra z listu a studium orchestrálních partů
 • Mgr. Václav Křivánek - Hlavní obor: Hra na housle
 • MgA. Ivona Křivánková - Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce
 • Mgr. Jitka Křivánková - Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace, Klavírní spolupráce
 • MgA. Michal Kubáč - Hlavní obor: Hra na fagot
 • MgA. Gabriela Kummerová - Hlavní obor: Hra na hoboj, Studium orchestrálních partů
 • mgr. szt. Martina Macko - Hlavní obor: Zpěv [osobní stránky]
 • MgA. Pavla Marková - Klavírní spolupráce, Hra na volitelný nástroj
 • MgA. Petr Martínek - Hlavní obor: Zpěv
 • MgA. Martina Mergentalová - Hlavní obor: Hra na klavír, Dějiny a literatura hlavního oboru, Povinný klavír, Povinný klavír, Klavírní spolupráce [osobní stránky]
 • Ladislav Moravetz - Hra z listu a improvizace
 • MgA. Ester Moravetzová - Hlavní obor: Hra na varhany, Dějiny a literatura varhan, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru, Interpretační seminář [e-mail: ]
 • Mgr. Dalibor Mráz - Informační a komunikační technologie
 • MgA. Zdeněk Mucha - Klavírní spolupráce, Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace
 • MgA. Antonín Mühlhansl - Hlavní obor: Hra na saxofon, Studium orchestrálních partů, Metodika hlavního oboru, Hra na příbuzný a druhý nástroj
 • MgA. Pavel Nikl - Hlavní obor: Hra na violu, Komorní hra
 • MgA. Stanislav Nosek - Hra na housle, Vyučovací praxe hlavního oboru, Metodika hlavního oboru, Dějiny a literatura hlavního oboru, Komorní hra [e-mail: ]
 • Eva Nováková - Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce
 • Michala Pešková, Dis. - Hlavní obor: Hra na zobcovou flétnu
 • Mgr. Lenka Polášková - Komorní a ansámblový zpěv, Intonace, rytmus a sluchová analýza, Sborový zpěv, Klavírní spolupráce, Hra na obligátní nástroj
 • MgA. Jiří Porubiak - Hra na příbuzný a druhý nástroj, Hra z listu a studium orchestrálních partů, Komorní hra
 • MgA. Dalibor Procházka - Hlavní obor: Hra na pozoun, Studium orchestrálních partů, Metodika hlavního oboru, Dějiny a literatura hlavního oboru, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Vyučovací praxe hlavního oboru
 • MgA. Jan Schulmeister - Komorní hra
 • MgA. Martina Schulmeisterová - Merunková, Ph.D. - Hlavní obor: Hra na klavír, Hra z listu a improvizace, Hra na obligátní nástroj
 • PhDr. Ingrid Silná, Ph.D. - Hudební formy, Kontrapunkt, Historicko-estetický seminář
 • Pavel Skopal - Hlavní obor: Hra na trubku, Studium orchestrálních partů, Metodika hlavního oboru, Dějiny a literatura dechových nástrojů, Vyučovací praxe hlavního oboru
 • Petr Spěvák, MEd. - Hlavní obor: Hra na cimbál
 • MgA. Bohdan Šebestík - Hlavní obor: Hra na bicí nástroje, Metodika hlavního oboru, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru, Komorní hra
 • Mgr. Dagmar Šimková - Český jazyk, Literatura, Pedagogika, Psychologie, Didaktika, Didaktika a praxe PHV a HN, Didaktika a praxe HN, Výchovné poradenství
 • MgA. Miroslav Šiška - Hlavní obor: Hra na klarinet, Vyučovací praxe hlavního oboru, Hra na volitelný nástroj
 • Markéta Šrůtková, DiS. - Hlavní obor: Zpěv
 • Zdeněk Švehlák - Hlavní obor: Hra na akordeon, Všeobecná hudební nauka, Harmonie, Interpretační seminář, Hra na obligátní nástroj
 • Bc. Hana Švehláková - Klavírní spolupráce, Hra na obligátní nástroj
 • Mgr. Milan Tesař - Hlavní obor: Hra na pozoun, Komorní hra
 • Mgr. Ivo Tichý - Anglický jazyk, Ruský jazyk
 • Tereza Tomášková - Hlavní obor: Hra na zobcovou flétnu, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hl. oboru, Hra z listu a improvizace, Komorní hra, Dějiny a literatura hl. oboru
 • Mgr. Václav Vait - Hlavní obor: Hra na klavír, Klavírní spolupráce, Povinný klavír, Hra na obligátní nástroj, Interpretační seminář
 • Mgr. Mária Vaitová, ArtD. - Hlavní obor: Hra na klavír, Povinný klavír, Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce [e-mail: ]
 • MgA. Antonín Valenta - Deklamace a jevištní mluva, Operní herectví
 • Mgr. art. Lea Vítková - Hlavní obor: Zpěv, Interpretační seminář
 • Vladimír Vodička - Hlavní obor: Hra na flétnu, Hra z listu a studium orchestrálních partů, Metodika hlavního oboru, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru, Komorní hra
 • Mgr. Helena Zahradníčková - Hlavní obor: Hra na klavír, Povinný klavír, Metodika hlavního oboru, Metodika hry na klavír, Vyučovací praxe hlavního oboru
 • BcA. Eva Zonová - Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace, Klavírní spolupráce
 • MgA. Vendula Žitníková - Pohybová výchova
 • MgA. Kamil Žvak - Hlavní obor: Hra na violoncello, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru, Hra z listu a studium orchestrálních partů