Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Personální obsazení

Vedení školy:

 • MgA. Miroslav Šiška CV - ředitel školy
 • Mgr. Helena Zahradníčková CV - zástupce ředitele
 • Mgr. Václav Křivánek CV - zástupce ředitele

Administrativní zaměstnanci:

 • Božena Škrachová - studijní referentka
 • Lenka Vymětalová - ekonomka

Vedoucí oddělení:

 • Rudolf Beran CV - oddělení dechových nástrojů
 • Mgr. Rajmund Huráň CV - oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů
 • MgA. Vanda Jandová CV - oddělení klávesových nástrojů
 • Zdeněk Švehlák CV - oddělení lidových nástrojů a hudební teorie
 • Mgr. art. Lea Vítková CV - pěvecké oddělení
 • MgA. Kamil Žvak CV - oddělení smyčcových nástrojů

Výchovný poradce:

 • Mgr. Dagmar Šimková CV

Abecední seznam všech vyučujících:

 • Rudolf Beran CV - Hlavní obor: Hra na pozoun, Hlavní obor: Hra na tubu, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Soubor dechových nástrojů [mobil: 603911221, e-mail: rudolfberan@volny.cz]
 • Mgr. Hana Božáková - Italský jazyk
 • MgA. Pavel Březík - Hlavní obor: Hra na violu, Hra z listu a studium orchestrálních partů
 • Mgr. Bc. Miloslav Bubeníček CV - Hlavní obor: Hra na kontrabas, Dějiny hudby, Hudební formy a analýza skladeb, Základy dirigování, Nauka o nástrojích, Soudobá hudba, Historicko-estetický seminář, Soubor smyčcových nástrojů, Interpretační seminář [tel.: 723187211, e-mail: bulim@seznam.cz]
 • Josef Cigánek - Hlavní obor: Hra na bicí nástroje
 • MgA. Magda Čáslavová CV - Hlavní obor: Hra na flétnu, Komorní hra, Interpretační seminář
 • Mgr. Vladimír Češek - Hlavní obor: Hra na trubku, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Hra z listu a studium orchestrálních partů
 • Růžena Děcká CV - Hlavní obor: Hra na cimbál, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru, Komorní hra, Hra z listu a improvizace
 • Karel Fleischlinger CV - Hlavní obor: Hra na kytaru, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Dějiny a literatura hlavního oboru [mobil: 608600200, e-mail: , osobní stránky]
 • Miloslav Gajdoš - Hlavní obor: Hra na kontrabas, Hra z listu a studium orchestrálních partů, Vyučovací praxe hlavního oboru
 • Stanislav Heglas - Hlavní obor: Hra na kytaru, Hra z listu a improvizace, Vyučovací praxe hlavního oboru, Komorní hra, Metodika hlavního oboru
 • Jana Hlobilová, DiS. - asistent pedagoga
 • MgA. Karel Hofmann CV - Hlavní obor: Hra na lesní roh, Studium orchestrálních partů, Komorní hra
 • MgA. Ondřej Hubáček CV - Hlavní obor: Hra na klavír, Povinný klavír, Klavírní spolupráce [mobil: 732 585 489, e-mail: ]
 • Mgr. Rajmund Huráň CV - Občanská nauka, Základy hudebního managementu, Tělesná výchova
 • Mgr. Kateřina Hýbnerová CV - Anglický jazyk
 • Mgr. Jiří Chrástecký CV - Německý jazyk, Dějiny kultury, Historicko-estetický seminář [mobil: 777 976 322, e-mail: ]
 • MgA. Vanda Jandová CV - Hlavní obor: Hra na klavír, Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce, Hra z listu a improvizace
 • Mgr. Aleš Janeček, ArtD. CV - Hlavní obor: Hra na klarinet, Dějiny a literatura dechových nástrojů, Metodika hlavního oboru
 • Mgr. art. Jiří Kadavý CV - Hlavní obor: Hra na klavír, Hra z listu a improvizace, Orchestrální hra [mobil: 737 911 376, e-mail: ]
 • Mgr. Karel Košárek CV - Hlavní obor: Hra na klavír, Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace
 • Mgr. Jaroslav Krátký CV - Hlavní obor: Hra na housle, Hra z listu a studium orchestrálních partů [tel.: 573 330 902, mobil: 604 897 410]
 • Mgr. Gregor Kruyer - Hlavní obor: Hra na bicí nástroje, Hra z listu a studium orchestrálních partů
 • Mgr. Václav Křivánek CV - Hlavní obor: Hra na housle
 • MgA. Ivona Křivánková CV - Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce
 • Mgr. Jitka Křivánková CV - Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace, Klavírní spolupráce
 • MgA. Michal Kubáč CV - Hlavní obor: Hra na fagot
 • MgA. Jiří Kundl CV - Hlavní obor: Hra na klarinet
 • mgr. szt. Martina Macko CV - Hlavní obor: Zpěv [osobní stránky]
 • MgA. Pavla Marková - Klavírní spolupráce, Hra na volitelný nástroj
 • MgA. Petr Martínek - Hlavní obor: Zpěv
 • MgA. Martina Mergentalová CV - Hlavní obor: Hra na klavír, Dějiny a literatura hlavního oboru, Povinný klavír, Povinný klavír, Klavírní spolupráce [tel.: 777136938, e-mail: , osobní stránky]
 • RNDr. Tomáš Mikulenka - Informační a komunikační technologie
 • Ladislav Moravetz - Hra z listu a improvizace
 • MgA. Ester Moravetzová CV - Hlavní obor: Hra na varhany, Dějiny a literatura varhan, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru, Interpretační seminář [e-mail: ]
 • Mgr. Dalibor Mráz - Informační a komunikační technologie
 • MgA. Zdeněk Mucha CV - Klavírní spolupráce, Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace
 • MgA. Antonín Mühlhansl - Hlavní obor: Hra na saxofon, Studium orchestrálních partů, Metodika hlavního oboru, Hra na příbuzný a druhý nástroj
 • MgA. Pavel Nikl - Hlavní obor: Hra na violu, Komorní hra
 • MgA. Stanislav Nosek CV - Hra na housle, Vyučovací praxe hlavního oboru, Metodika hlavního oboru, Dějiny a literatura hlavního oboru, Komorní hra [mobil: 737 537 897, e-mail: ]
 • Eva Nováková CV - Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce
 • Mgr. Lenka Polášková CV - Komorní a ansámblový zpěv, Intonace, rytmus a sluchová analýza, Sborový zpěv, Klavírní spolupráce, Hra na obligátní nástroj
 • MgA. Jiří Porubiak - Hra na příbuzný a druhý nástroj, Hra z listu a studium orchestrálních partů, Komorní hra
 • MgA. Dalibor Procházka - Hlavní obor: Hra na pozoun, Studium orchestrálních partů, Metodika hlavního oboru, Dějiny a literatura hlavního oboru, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Vyučovací praxe hlavního oboru
 • MgA. Jan Schulmeister - Komorní hra
 • MgA. Martina Schulmeisterová - Merunková, Ph.D. CV - Hlavní obor: Hra na klavír, Hra z listu a improvizace, Hra na obligátní nástroj
 • PhDr. Ingrid Silná, Ph.D. CV - Hudební formy, Kontrapunkt, Historicko-estetický seminář
 • Pavel Skopal CV - Hlavní obor: Hra na trubku, Studium orchestrálních partů, Metodika hlavního oboru, Dějiny a literatura dechových nástrojů, Vyučovací praxe hlavního oboru
 • RNDr. Renata Smetková - Hlavní obor: Hra na zobcovou flétnu, Hra z listu a improvizace, Komorní hra
 • Petr Spěvák, MEd. - Hlavní obor: Hra na cimbál
 • MgA. Bohdan Šebestík - Hlavní obor: Hra na bicí nástroje, Metodika hlavního oboru, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru, Komorní hra
 • Mgr. Dagmar Šimková CV - Český jazyk, Literatura, Pedagogika, Psychologie, Didaktika, Didaktika a praxe PHV a HN, Didaktika a praxe HN, Výchovné poradenství
 • MgA. Miroslav Šiška CV - Hlavní obor: Hra na klarinet, Vyučovací praxe hlavního oboru, Hra na volitelný nástroj
 • Markéta Šrůtková, DiS. - Hlavní obor: Zpěv
 • MgA. Barbora Šteflová, Ph.D. - Hlavní obor: Hra na hoboj, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Vyučovací praxe hlavního oboru, Metodika hlavního oboru
 • Zdeněk Švehlák CV - Hlavní obor: Hra na akordeon, Všeobecná hudební nauka, Harmonie, Interpretační seminář, Hra na obligátní nástroj
 • Bc. Hana Švehláková CV - Klavírní spolupráce, Hra na obligátní nástroj
 • Mgr. Milan Tesař CV - Hlavní obor: Hra na pozoun, Komorní hra
 • Mgr. Ivo Tichý - Anglický jazyk, Ruský jazyk
 • Barbora Tomečková - Hlavní obor: Hra na hoboj, Studium orchestrálních partů
 • Mgr. Václav Vait - Hlavní obor: Hra na klavír, Klavírní spolupráce, Povinný klavír, Hra na obligátní nástroj, Interpretační seminář [e-mail: ]
 • Mgr. Mária Vaitová, ArtD. CV - Hlavní obor: Hra na klavír, Povinný klavír, Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce [e-mail: ]
 • MgA. Antonín Valenta CV - Deklamace a jevištní mluva, Operní herectví
 • Mgr. art. Lea Vítková CV - Hlavní obor: Zpěv, Interpretační seminář
 • Vladimír Vodička CV - Hlavní obor: Hra na flétnu, Hra z listu a studium orchestrálních partů, Metodika hlavního oboru, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru, Komorní hra
 • Miroslav Vojkovský, dipl. um. - Hra na příbuzný a druhý nástroj, Hra z listu a improvizace
 • Mgr. Helena Zahradníčková CV - Hlavní obor: Hra na klavír, Povinný klavír, Metodika hlavního oboru, Metodika hry na klavír, Vyučovací praxe hlavního oboru
 • BcA. Eva Zonová - Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace, Klavírní spolupráce
 • MgA. Vendula Žitníková - Pohybová výchova
 • MgA. Kamil Žvak CV - Hlavní obor: Hra na violoncello, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru, Hra z listu a studium orchestrálních partů [mobil: 736539056, e-mail: , další odkazy: Petrof Piano Trio]