Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

2. kolo talentových zk.

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

 

Vyhlášení 2. kola talentové zkoušky
ve vzdělávacích oborech Hudba a Zpěv

Oznamujeme všem zájemcům o studium oborů Hudba 82-44-P/01 a Zpěv 82-45-P/01, že vyhlašujeme 2. kolo talentových zkoušek pro studium od školního roku 2015/16.

Přihlášku ke 2. kolu talentové zkoušky posílejte nejpozději do konce dubna 2015 na adresu:

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž
Pilařova 7/1
767 01 Kroměříž

Předpokládaný termín 2. kola talentové zkoušky bude v pondělí 18. května 2015 (detailní harmonogram bude upřesněn v pozvánce k talentové zkoušce, kterou obdržíte na podkladě Vaší přihlášky nejpozději 7 dnů před konáním talentové zkoušky).

Tiskopis přihlášky získáte na webu naší konzervatoře v sekci Ke stažení.

Pro bližší informace o obsahu talentové zkoušky v oborech Hudba a Zpěv navštivte www.konzkm.cz - odkaz Přijímací řízení.

Kroměříž 15. února 2015
MgA. Miroslav Šiška, ředitel školy v. r.
zpět