Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Třídní schůzky

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

 

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na třídní schůzky a pohovory s vyučujícími, které proběhnou
ve čtvrtek 16. listopadu 2017 v budově školy.

Program:

16.00 hodin - plenární schůze SRPKK v aule školy

16.30 hodin - třídní schůzky v jednotlivých ročnících,

po jejich skončení - individuální pohovory s vyučujícími

Bc. Eva Zonová v.r., předsedkyně výboru SRPKK

MgA. Miroslav Šiška v.r., ředitel školy

V Kroměříži dne 2. 11. 2017

zpět