Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Hra na trombon

Absolventi se mohou uplatnit zejména:

 • jako členové symfonických a divadelních orchestrů, členové komorních orchestrů a komorních ansámblů
 • mimořádně jako sólisté
 • jako členové a sólisté skupin populární, jazzové, dechové a folklorní hudby
 • jako učitelé hudby na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
 • jako soukromí učitelé hudby
 • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.

Hlavnímu oboru Hra na pozoun vyučují:

 • Rudolf Beran [mobil: 603911221, e-mail: rudolfberan@volny.cz]
 • MgA. Dalibor Procházka
 • Mgr. Milan Tesař

Požadavky k přijímací zkoušce:

 • Dobrý zdravotní stav, nátiskové a fyziologické předpoklady pro hru na pozoun, intonační a rytmické cítění, správné tvoření tónu v rozsahu E – f1.
 • Stupnice: Dur a moll do 4# a 4b
 • Akordy: Tónický kvintakord k příslušným stupnicím
 • Etudy: M. Hejda: Přípravná škola hry na snižcový tenorový pozoun, J. Ušák: Škola hry na snižcový tenorový pozoun, nebo jiné školy na stejné technické úrovni. (jedna technická a jedna přednesová etuda)
 • Přednes: Přednesová skladba (zpaměti) dle vlastního výběru s doprovodem klavíru
 • Poznámka: Zkoušku je možno vykonat i na příbuzné nástroje (tenor nebo baryton).
Další informace o přijímacích zkouškách