Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Hra na housle

Absolventi se mohou uplatnit zejména:

 • jako členové symfonických a divadelních orchestrů, členové komorních orchestrů a komorních ansámblů
 • mimořádně jako koncertní mistři, vedoucí skupin a sólisté
 • jako učitelé hudby na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
 • jako soukromí učitelé hudby
 • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.

Hlavnímu oboru Hra na housle vyučují:

 • MgA. Ivana Kovalčíková
 • Mgr. Jaroslav Krátký
 • MgA. Václav Křivánek
 • MgA. Stanislav Nosek [e-mail: ]
 • MgA. Jan Schulmeister

Požadavky k přijímací zkoušce: (Celý materiál talentové zkoušky musí být hrán zpaměti.)

 • Stupnice: 1 stupnice dur a 1 stupnice moll tříoktávové s akordy. Vyspělejší uchazeči předvedou též 1 stupnici durovou ve dvojhmatech (terciích, sextách, oktávách).
 • Etudy: 2 - 3 etudy s různou technickou problematikou - F. Mazas: Etudy op. 36, I. díl nebo R. Kreutzer: 42 etud (z této sbírky alespoň jedna). Lze použít i náročnější materiál.
 • Přednes: První věta koncertu typu: J. B. Viotti: Koncert č. 23, G dur, P. Rode: Koncert č. 6, B dur, Ch. de Bériot: Koncert č. 9, a moll atp.
Další informace o přijímacích zkouškách