Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Vyhláška

Vážené studentky, milí studenti,

příští týden je ve čtvrtek 28. 9. státní svátek – Den české státnosti. Budova školy bude přesto dopoledne otevřena pro cvičení na nástroje a další přípravu do vyučování.

V pátek 29. září budeme vyučovat dle rozvrhu, neboť jste přece jen první týden zameškali a je potřeba plánovanou látku dohnat. Také v mé kompetenci ředitele školy je určit v roce maximálně 5 dnů volna (školský zákon), a to jsme si již vybrali.

Ti z vás, kteří nebudete mít v tyto dny zajištěno ubytování v internátech, budete mít eventuální páteční absenci ve výuce omluvenu.

22. září 2017
MgA. Miroslav Šiška, ředitel školy v. r.
zpět