Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Vyhláška

Vážení studenti, kteří budete maturovat v podzimním termínu 2017!

Od středy 14. června budete mít v kanceláři u p. Škrachové přihlášku k podzimní maturitní zkoušce. Každý z vás zkontroluje správnost údajů a pokud bude vše v pořádku (včetně zakřížkovaných zkušebních předmětů zkoušky), přihlášku podepíše.

V pondělí 26. června tyto vámi zkontrolované a podepsané přihlášky budeme digitalizovat a odesílat pro CERMAT.

Do 7. července obdržíte výpis z přihlášky, který bude potvrzovat, že jste se k podzimní maturitě přihlásili a jste v systému CERMATu.

Následně budete očekávat pozvánku k didaktickým testům, písemné práci, praktické zkoušce a ústní zkoušce (to podle toho, co jste již stihli v jarním termínu a co ne).

Předpokládejte, že termíny státní části budou již v prvním týdnu měsíce září, ústní a praktické pak budou navazovat.

9. června 2017
MgA. Miroslav Šiška, ředitel školy v. r.
zpět