Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Vyhláška

Vážené studentky, milí studenti,

oznamuji Vám, že z objektivních provozních a bezpečnostních důvodů (časový skluz celkové opravy elektroinstalace v budově školy, pokračující zateplování 3. NP a výměna oken) jsem nucen posunout zahájení školního roku o týden později, a to na pondělí 11. září 2017 9.00 hodin. (Po příchodu do školy reagujte na vyhlášky třídních učitelů.)

Proto využívám možnosti ředitele školy stanovit z těchto důvodů žákům naší konzervatoře 5 dnů volna, a to od 4. do 8. září.

Od čtvrtka 31. 8. by měla být zprovozněna elektřina a následně připojeny i telefonní linky, fax, internet a školní server.

V těchto dnech 28. – 31. 8. se konají opravné zkoušky, náhradní zkoušky a uzavírání klasifikace v termínech, které byly stanoveny již koncem června a jsou zveřejněny od 20. 6. na vyhlášce školy.

Vy, kteří jste ubytováni na DM Pavlákova nebo při AG Kroměříž, můžete se přijet ubytovat v neděli 10. září (možno již 3. 9.) od 17.00 do 19.00 hodin. Zvolte, prosím, osobní telefonickou domluvu (potvrdit váš nástup na ubytování) přímo s těmito domovy mládeže.

Rozvrh hromadné a skupinové výuky by měl být zveřejněn na těchto stránkách nejpozději v pondělí 4. září 2017. Rozvrh individuální výuky si domluvíte s příslušnými pedagogy až v týdnu od 11. 9. Rovnoměrnému rozvrhu hodin v týdnu věnujte patřičnou péči, neboť se podle něj budete vzdělávat po celý školní rok. Ať nenastane u některého z vás situace, že budete mít jeden den velmi mnoho výuky a jiný o mnoho méně. Zahrňte také do svého rozvrhu (naplánujte si) časový prostor pro přípravu do výuky a cvičení na nástroj nebo zpěv.

Těším se na setkání s vámi. Věřím, že i přes tyto dílčí provozní problémy bude pro vás školní rok 2017/18 úspěšný!

28. srpna 2017
MgA. Miroslav Šiška, ředitel školy v. r.

číst další související vyhlášku

zpět