Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Vyhláška

Vážené studentky, milí studenti,

po letních prázdninách se setkáme v novém školním roce 2017/18 s týdenním zpožděním, které zavinila rozsáhlá oprava elektrických rozvodů v budově školy v době letních prázdnin (viz fotky na webech školy na stránce multimédia). Zateplovaly se také cvičebny nad kamenným schodištěm a tamtéž se vyměňovala okna. Tak rozsáhlé opravy měly trvat 3 až 4 měsíce a my jsme to museli stihnout za prázdniny.

V pondělí 11. září se dopoledne všichni studenti sejdete se svými třídními učiteli na zahajovacích ročníkových schůzkách. Žáci 1. ročníku v 9.00 v aule školy, ostatní ročníky sledujte vyhlášky třídních učitelů. Na ročníkových schůzkách se dozvíte ty nejdůležitější vstupní informace.

„Ubytujte se“ na cvičebnách podle rozpisu. Cvičebny nad kamenným schodištěm budou ještě asi 2 týdny nepřístupné pro dobíhající opravy (broušení nových sádrokartonových stěn, malování, instalace osvětlení atd.). Budete muset vydržet, obejít se po tuto dobu bez cvičeben. Prozatím hledejte útočiště u spolužáků a cvičte na volných učebnách.

Rozpis cvičeben bude zveřejněn ve vitríně vedle ředitelny (jako obvykle). Pokud by měla z velmi vážných důvodů nastat nějaká změna oproti rozpisu cvičeben a vy jste se museli stěhovat jinam, ohlaste to v kanceláři zástupcům ředitele školy, prosím.

V pondělí 11. září bude také zveřejněn v písemné formě rozvrh hodin hromadné a skupinové výuky pro všechny ročníky. Pokud jste si vytiskli nebo opsali dřívější verzi z těchto stránek, zkontrolujte si případné změny. Ve spolupráci s pedagogy si pak do svých rozvrhů doplníte rozvrh individuální výuky.

Jako každý začátek školního roku, tak i letos vám chci doporučit, abyste dbali při sestavování svého rozvrhu na rovnoměrné rozložení výuky v jednotlivých dnech i v celém týdnu! Rozvrhněte si a naplánujte pečlivě i přípravu na výuku včetně cvičení na nástroj či zpěvu. Tvorbu svého rozvrhu nepodceňte! Budete se podle něj vzdělávat celý školní rok. Nedopusťte, abyste měli jeden den velký a druhý velmi malý počet hodin výuky.

Přeji všem, aby se vám v tomto školním roce dařilo ve všech předmětech výuky a především ve hře na nástroj anebo zpěvu. Pro pomoc při řešení svých problémů se obracejte na třídní učitele, pedagogy hlavních oborů, výchovnou poradkyni a pokud to nepomůže, obraťte se na zástupce ředitele školy anebo přímo na mne. Vše se dá řešit.

1. září 2017
MgA. Miroslav Šiška, ředitel školy v. r.

číst předchozí související vyhlášku

zpět