Jedinečnost v inkluzi

(aneb Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání)

Projekt je zaměřen na podporu dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) při výuce uměleckých disciplín a v umělecké výchově na školách mateřských, základních, speciálních, základních uměleckých a na konzervatořích, spolků zaměřených na umění a vychovávajících v uměleckých disciplínách, na zasíťování těchto škol a institucí, komplexní podporu stávajících i budoucích “múzických” pedagogů, přičemž vychází z poznání jedinečnosti umělecké produkce dětí, žáků a studentů se SVP. Na projektu, jehož řešitelem je Univerzita Palackého v Olomouci (Ústav speciálně-pedagogických studií), participuje 53 partnerů – zástupců téměř všech stupňů a typů uměleckého vzdělávání v ČR. Záměrem projektu je vzájemné setkávání, obohacování se individuální zkušeností i další pedagogické vzdělávání nejen partnerů projektu, ale všech pedagogů zabývajících se uměleckým vzděláváním (a učitelů s aprobací uměleckých předmětů na školách), kteří projeví o projekt zájem.

Ze zprávy p. uč. Krupíkové o návštěvě konzervatoře žáky SPC Zlín Lazy:

Dne 10. května naši žáci navštívili Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Studenti spolu s paní profesorkou si pro nás připravili velmi hezké vystoupení plné písniček, hádanek a ukázek hudebních nástrojů. Žáci si mohli z blízka prohlédnout smyčcové hudební nástroje, hádat ukázky písniček z pohádek, zazpívat si spolu se studenty a klavírním doprovodem. Také si vyrobili krásnou indiánskou čelenku. Pro velký úspěch z předchozí návštěvy nám studentky zazpívaly Kočičí duet. Na závěr pro nás dospělé připravili malé občerstvení.

Další část výletu jsme strávili v Podzámecké zahradě, kde si žáci mohli prohlédnout pávy, opice, papoušky i králíčky. V zahradě jsme si všichni s chutí dali svačinu a koupili nějakou tu dobrotu. Počasí nám přálo a tak jsme prožili krásný den. Někteří se vydali na prohlídku města a někteří se procházeli po zahradě.

Děkujeme studentům konzervatoře a paní profesorce Šimkové za moc hezké vystoupení. Rádi se zase někdy setkáme.

Momentky z návštěvy žáků SPC na naší konzervatoři