Maturitní zkouška

Informace k organizaci maturitních zkoušek

Maturitní zkoušky, kterými se bude ukončovat střední odborné vzdělávání v Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž (podle platného znění §§ 77-82 školského zákona) budou mít dvě části – společnou (státní) a profilovou (školní):

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky pro obor Hudba a Zpěv

  1. český jazyk a literatura
  2. cizí jazyk (žák si zvolí jazyk, který je ve škole vyučován)

Zkoušky z předmětu český jazyk a literatura a z předmětu cizí jazyk se skládají z dílčích zkoušek konaných

Zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky

  1. hlavní obor (hra na nástroj nebo zpěv) – interpretace skladby na úrovni obtížnosti a rozsahu dle ŠVP příslušného HLO – praktická zkouška
  2. hudební teorie – 25 otázek (a, b, c, d) – tematické celky výuky harmonie, kontrapunktu, hudebních forem a analýzy skladeb – ústní zkouška (otázky z hudební teorie)
  3. dějiny hudby – 25 otázek a tematických okruhů (a, b) – ústní zkouška (otázky z dějin hudby)

Žák se může přihlásit v rámci profilové části maturitní zkoušky nejvýše ke dvěma nepovinným zkouškám, a to volbou z těchto předmětů:

  • hra na povinný klavír – praktická zkouška
  • hra na volitelný nástroj – praktická zkouška
  • dějiny kultury – ústní zkouška (otázky z dějin kultury)
  • další cizí jazyk

Požadavky k naplnění obsahu i úrovně nepovinných zkoušek budou stanoveny vyhláškou jednotlivých oddělení vycházejíc z platných ŠVP.

Pravidla hodnocení

Mgr. Václav Křivánek, ředitel školy v. r.

27. září 2019

Další informace

Aktuální a detailní informace o maturitách najdete na webových stránkách www.novamaturita.cz.

Absolutorium