Maturitní zkouška

Informace k organizaci maturitních zkoušek

Maturitní zkoušky, kterými se bude ukončovat střední odborné vzdělávání v Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž (podle platného znění §§ 77-82 školského zákona) budou mít dvě části – společnou (státní) a profilovou (školní)

Hlavní body úprav maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2023/2024

Termíny maturitních zkoušek ve školním roce 2023/2024:

Písemná práce z ČJ – 15. 4. 2024
Písemná práce z AJ – 16. 4. 2024
Didaktický test z ČJ a AJ – květen 2024
Praktická zkouška z hlavního oboru – od 13. 5. 2024
Ústní část maturitní zkoušky – od 27. 5. 2024

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky pro obor Hudba a Zpěv

 1. český jazyk a literatura – formou didaktického testu
 2. cizí jazyk (žák si zvolí jazyk, který je ve škole vyučován) – formou didaktického testu

Zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky

 1. český jazyk a literatura
 2. cizí jazyk (žák si zvolí jazyk, který je ve škole vyučován)
 3. hlavní obor (hra na nástroj nebo zpěv) – interpretace skladby na úrovni obtížnosti a rozsahu dle ŠVP příslušného HLO – praktická zkouška
 4. hudební teorie – 25 otázek (a, b, c, d) – tematické celky výuky harmonie, kontrapunktu, hudebních forem a analýzy skladeb – ústní zkouška (otázky z hudební teorie)
 5. dějiny hudby – 25 otázek – ústní zkouška (otázky z dějin hudby)

Žák se může přihlásit v rámci profilové části maturitní zkoušky nejvýše ke dvěma nepovinným zkouškám, a to volbou z těchto předmětů:

 • hra na povinný klavír – praktická zkouška
 • hra na volitelný nástroj – praktická zkouška
 • dějiny kultury – ústní zkouška (otázky z dějin kultury)
 • další cizí jazyk

Požadavky k naplnění obsahu i úrovně nepovinných zkoušek budou stanoveny vyhláškou jednotlivých oddělení vycházejíc z platných ŠVP.

Pravidla hodnocení

Mgr. Václav Křivánek, ředitel školy v. r.

21. září 2023

Další informace

Aktuální a detailní informace o maturitách najdete na webových stránkách www.novamaturita.cz.

Absolutorium