Školská rada

Mgr. Dagmar Šimková, předsedkyně

Mgr. Rajmund Huráň

Mgr. Miroslav Kašný

Mgr. Tomáš Netopil

Michal Pospíšil

Martin Václavík

Připomínky, návrhy a náměty ke zlepšení podmínek činnosti na naší škole můžete zasílat na adresu: dagmar.simkova@konzkm.cz.

Nadvori2B