Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 pro

 • obor 82-44-P/01 Hudba (ŠVP Klasická hudba)
 • obor 82-45-P/01 Zpěv (ŠVP Klasický zpěv)

Termín konání talentové zkoušky: 15. a 16. ledna 2024

Předpokládaný počet přijatých uchazečů:

 • obor 82-44-P/01 Hudba (ŠVP Klasická hudba): 27
 • obor 82-45-P/01 Zpěv (ŠVP Klasický zpěv): 3

Termín uzávěrky přihlášek je do 30. listopadu 2023.

Mgr. Václav Křivánek, ředitel školy

Požadavky a kritéria hodnocení talentových zkoušek

  1. Praktická část. Pro výsledek přijímacího řízení je tato část nejdůležitější.
  2. Hudebně-teoretická část. Požadavky ke zkoušce z intonace, rytmu, sluchové analýzy a hudební nauky:
   • zazpívat libovolnou lidovou píseň od různých tónů
   • zopakovat tón ve své hlasové poloze
   • sluchové rozlišení durových a mollových akordů
   • zpěv durového a mollového kvintakordu
   • rozeznat a zazpívat spodní a vrchní tón durového kvintakordu
   • zpěv intervalů malých, velkých a čistých směrem nahoru
   • interpretace rytmického úseku z notové předlohy
   • znalost předznamenání stupnic dur a moll
   • vyjmenovat stupnici durovou a mollovou přirozenou, harmonickou a melodickou
   • intervaly – vytvoření základních intervalů – malých, velkých a čistých
   • akordy – vyjmenovat durový a mollový kvintakord
   • znalost čtení not v houslovém a basovém klíči
   • základní orientace v dějinách hudby – přehled o slohových obdobích a příslušných nejvýznamnějších představitelích
 1. Při hodnocení uchazeče se přihlíží také k výsledkům předchozího vzdělávání při celkovém hodnocení je zohledněn průměrný prospěch uchazeče za poslední dva roky základního vzdělávání.

Kritéria hodnocení talentových zkoušek najdete zde.

Přihláška

Přihláška ke studiu ke stažení ve formátu .pdf.

K přihlášce je nutno připojit

 • kopie vysvědčení posledních dvou ročníků studia, ve kterých uchazeč plní resp. splnil povinnou školní docházku (Pokud není již tato klasifikace zapsána na přihlášce a ověřena školou, ve které uchazeč studuje, resp. studoval.)
 • posudek lékaře o zdravotní způsobilosti není vyžadován

Můžeme vám pomoci

Škola pořádá v každém školním roce Den otevřených dveří, kde jsou všichni zájemci informováni nejen o přijímací zkoušce, ale také o studiu v konzervatoři.

Pro uchazeče přihlášené k talentové zkoušce nabízí škola přípravu na talentovou zkoušku v oblasti hudební teorie. Termín bude oznámen v dostatečném předstihu.

10x Proč studovat na Konzervatoři P. J. Vejvanovského

Žádosti