Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Seznam přijatých uchazečů (dle evidenčních čísel), kteří byli přijati ke studiu ve školním roce 2020/2021, na podkladě talentové zkoušky konané 15. a 16. ledna 2020:

Přijatí do 1. roč. – Hudba

Přijatí do 1. roč. – Zpěv

Přijatí do vyššího roč. – Hudba

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 pro

 • obor 82-44-P/01 Hudba (ŠVP Klasická hudba)
 • obor 82-45-P/01 Zpěv (ŠVP Klasický zpěv)

Termín konání talentové zkoušky: 15. a 16. ledna 2020

Předpokládaný počet přijatých uchazečů:

 • obor 82-44-P/01 Hudba (ŠVP Klasická hudba): 26
 • obor 82-45-P/01 Zpěv (ŠVP Klasický zpěv): 4

Termín uzávěrky přihlášek je do 2. prosince 2019.

Mgr. Václav Křivánek, ředitel školy

Požadavky a kritéria hodnocení talentových zkoušek

 1. Praktická část. Pro výsledek přijímacího řízení je tato část nejdůležitější.
 2. Hudebně-teoretická část. Požadavky ke zkoušce z intonace, rytmu, sluchové analýzy a hudební nauky:
  • přenášení tónů z různých oktáv klaviatury klavíru do hlasové polohy uchazeče
  • opakování melodického úseku o osmi tónech
  • sluchové rozlišení durových a mollových akordů
  • sluchové rozlišení počtu tónů v souzvucích (2, 3, 4)
  • zpěv durového a mollového kvintakordu
  • zpěv intervalů malých, velkých a čistých směrem nahoru
  • sluchové rozlišení intervalů malých, velkých a čistých
  • opakování rytmických útvarů s použitím synkop, triol, tečkovaného rytmu a šestnáctinových hodnot
  • interpretace rytmického úseku z notové předlohy
  • znalost předznamenání stupnic dur a moll
  • vyjmenovat stupnici durovou a mollovou přirozenou, harmonickou a melodickou
  • intervaly – vytvoření základních intervalů – malých, velkých a čistých
  • akordy – vyjmenovat durový a mollový kvintakord
  • utvořit sextakordy a kvartsextakordy durové a mollové od zadaných tónů
  • znalost čtení not v houslovém a basovém klíči
  • základní orientace v dějinách hudby – přehled o slohových obdobích a příslušných nejvýznamnějších představitelech
 3. Při hodnocení uchazeče se přihlíží také k výsledkům předchozího vzdělávání.

Kritéria hodnocení talentových zkoušek najdete zde.

Přihláška

Přihláška ke studiu ke stažení ve formátu .pdf.

K přihlášce je nutno připojit

 • posudek lékaře o zdravotní způsobilosti
 • kopie vysvědčení posledních dvou ročníků studia, ve kterých uchazeč plní resp. splnil povinnou školní docházku (Pokud není již tato klasifikace zapsána na přihlášce a ověřena školou, ve které uchazeč studuje, resp. studoval.)

Můžeme vám pomoci

Škola pořádá v každém školním roce Den otevřených dveří, kde jsou všichni zájemci informováni nejen o přijímací zkoušce, ale také o studiu v konzervatoři.

Pro uchazeče přihlášené k talentové zkoušce nabízí škola přípravu na talentovou zkoušku v oblasti hudební teorie (další informace).

10x Proč studovat na Konzervatoři P. J. Vejvanovského

Žádosti