Hra na flétnu

Hlavnímu oboru Hra na flétnu vyučuje:

Požadavky k talentové zkoušce:

  • Stupnice: dur a moll do 2#,2b – legato, staccato v přístupném rozsahu a tempu
  • Akordy: tónický kvintakord, dominantní a zmenšený septakord
  • Etudy: 2 etudy odlišného charakteru (technická a přednesová) Např.: W. Popp, op 413, E. Köhler, op. 33 I. a II. díl, E. Köhler, op. 66 25 romantických etud
  • Přednes: Kratší jednověté skladby nebo 2 věty ze sonáty. Např.: F.-J. Gossec : Gavotta, M. Reger : Romance G-dur, V. Blodek: Andante cantabile, A.Corelli: Sonáta d-moll, G.Ph. Telemann: Sonáta F-dur, P. Eben: Sonatina semplice, J. Francl: Pastorální suita.

Absolventi se mohou uplatnit zejména:

  • jako členové symfonických a divadelních orchestrů, členové komorních orchestrů a komorních ansámblů
  • mimořádně jako sólisté
  • jako členové a sólisté skupin populární, jazzové, dechové a folklorní hudby
  • jako učitelé hudby na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
  • jako soukromí učitelé hudby
  • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.